News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ต้องขออนุญาต ถ้าใครจะ "ขาย-วิจัย-ส่งออก กัญชา" กรมการแพทย์แผนไทยฯ ย้ำเน้น HealthServ.net
ต้องขออนุญาต ถ้าใครจะ "ขาย-วิจัย-ส่งออก กัญชา" กรมการแพทย์แผนไทยฯ ย้ำเน้น HealthServ.net

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เน้นย้ำประชาชนต้องขออนุญาต เมื่อจำหน่าย วิจัย หรือส่งออกกัญชา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนที่ใช้กัญชา ต้องขออนุญาต ให้ถูกกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญซา) พ.ศ. 2565 พร้อมเปิดช่องทางการขออนุญาต อย่างถูกต้อง ทั้งส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค เพื่อลดปัญหาที่ขัดต่อกฎหมาย



นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ตามความในมาตรา 44 บัญญัติให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขประกาศให้สมุนไพรเป็นสมุนไพรควบคุมได้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพร ควบคุมไว้แล้ว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติห้ามมีให้ผู้ใดศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือ แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ซึ่งตามคำนิยามในมาตรา 3 ให้นิยามความหมาย กรณี "จำหน่าย" หมายความว่า ขาย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน ต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย


ถ้าไม่มี การขออนุญาตถือว่าผิดกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญซา) พ.ศ. 2565 เนื่องจาก ประกาศดังกล่าวเป็นกฎหมายใหม่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้าง

 
 
 

             ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ประโยชน์ และข้อควรระวัง จากการใช้กัญชา และผลิตภัณฑ์กัญชาแก่ประชาชนและผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุม (กัญชา) แก่ประชาชและ ผู้ประกอบการ ณ ถนนข้าวสาร, เขตสีลม, และ เขตทองหล่อ เป็นต้น


             กัญชาเป็นสมุนไพรไทย เน้นคุณค่าการใช้ในการแพทย์ สร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมเศรษฐกิจชาติ เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แผนไทยและเศรษฐกิจชุมชน เป็นการปิดช่องสุญญากาศ พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลอดภัยให้กับสังคม และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรกัญชา อย่างยั่งยืน




             สำหรับการขออนุญาตใช้สมุนไพรควบคุม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มี 3 ลักษณะ คือ

             1.การขออนุญาตศึกษาวิจัย

             2. การขออนุญาตจำหน่าย / แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

             3.การขออนุญาตส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า


             ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้มาขออนุญาต ในส่วนผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาในเชิงพาณิชย์และทำการค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามต้องขอ อนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม เพื่อการค้า ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องยื่นขออนุญาต ที่กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย


             หากอาศัยอยู่ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ต้องขออนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ หากมี ข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก โทร. 0 2149 5607-8 หรือ 0 2591 7007 ต่อ 3708, 3713 .25 ตุลาคม 2565.

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง