× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ทันตกรรม โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

ทันตกรรม โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง HealthServ.net
ทันตกรรม โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง HealthServ.net

แผนกทันตกรรม เวลาเปิดให้บริการ : 7.30-11.30น. เปิดรับบริการ 4 เขต ดังต่อไปนี้ :
เขตสามเสน โทร. 022425047
เขตวัดเลียบ โทร. 022255922
เขตคลองเตย โทร. 022495595
เขตเพลินจิต โทร. 022532404

ให้บริการด้วยเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาดและปลอดเชื้อ มีทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไปได้แก่การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาคลองรากฟัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.45 - 11.30 น.

ส่วนทันตกรรมเฉพาะทางได้แก่จัดฟัน ใส่ฟัน ครอบฟัน และรักษาคลองรากฟันที่ยาก

ผู้รับบริการควรติดต่อเพื่อการนัดหมาย ทันตกรรม แผนกทันตกรรมเปิดรับบริการ 4 เขต ดังต่อไปนี้ :

เขตสามเสน โทร. 022425047
เขตวัดเลียบ โทร. 022255922
เขตคลองเตย โทร. 022495595
เขตเพลินจิต โทร. 022532404

ประเภทของการให้บริการ
ทุกเขตให้บริการเหมือนกันคือ ทันตกรรมป้องกัน , ทันตกรรมทั่วไป และ ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมป้องกัน ได้แก่ เคลือบฟลูออไรด์, เคลือบหลุมร่องฟัน และทันตสุขศึกษา ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินปูน,รักษาคลองรากฟัน และผ่าตัดในช่องปาก ทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ ครอบฟัน,ใส่ฟัน

นอกจากนี้เฉพาะ ทันตกรรมสามเสนเขตเดียว เปิดให้บริการ จัดฟัน เวลาเปิดให้บริการ : 7.30-11.30น. (จ้างทันตแพทย์ภายนอก 7.45-11.45น.)

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ ทันตกรรมประดิษฐ์ที่เขตสามเสน จะต้องผ่านการตรวจวางแผนการรักษาและประเมินค่าใช้จ่ายก่อนทุกราย ราายละเอียดและขั้นตอนของการปฏิบัติ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทันตกรรมแต่ละเขตที่ท่านต้องการใช้บริการ “สุขภาพปากเป็นประตูแห่งสุขภาพ เรายินดีให้บริการอย่างเต็มความสามารถ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-242-5045
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง