News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ธรรมศาสตร์จับมือเอกชน เปิดหลักสูตรบูรณาการ ธุรกิจกัญชา-กัญชง ยกระดับสู่ตลาดโลก HealthServ.net
ธรรมศาสตร์จับมือเอกชน เปิดหลักสูตรบูรณาการ ธุรกิจกัญชา-กัญชง ยกระดับสู่ตลาดโลก HealthServ.net

ธรรมศาสตร์เปิดตัวหลักสูตรบูรณาการธุรกิจกัญชา-กัญชงระดับสูง ร่วมมือกับภาคเอกชน มุ่งปั้นและเพิ่มศักยภาพนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ สู่ธุรกิจกัญชา-กัญชง ของประเทศไทย ยกระดับพืชเศรษฐกิจใหม่สู่ตลาดโลก ผู้สนใจสมัครได้แล้วถึง 31 กรกฎาคม 2565 นี้

ธรรมศาสตร์จับมือเอกชน เปิดหลักสูตรบูรณาการ ธุรกิจกัญชา-กัญชง ยกระดับสู่ตลาดโลก HealthServ
 
 
6 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จำกัด และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัวและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) หลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจกัญชาและกัญชง (TU Cannabis & Hemp Business Program) โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายธนิพัทธ์ ธรเลิศพิมล กรรมการบริหารบริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จำกัด, นายภาคภูมิ วิทยาเวโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จำกัด และนายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), นายพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 

 
ธรรมศาสตร์จับมือเอกชน เปิดหลักสูตรบูรณาการ ธุรกิจกัญชา-กัญชง ยกระดับสู่ตลาดโลก HealthServ
 

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

"หลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจกัญชาและกัญชง TU Cannabis & Hemp Business Program "
 
เป็นหลักสูตรผู้บริหารกัญชาและกัญชงครบวงจรระดับสูง เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ทำได้จริงก่อนใคร

เป็นหลักสูตร เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องกัญชาและกัญชงที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ โดยจะได้รับความรู้และเข้าใจพืชเศรษฐกิจใหม่กัญชาและกัญชงแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการปลูก การคัดเลือกสายพันธุ์ เทคนิคต่าง ๆ ในการสกัด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการนำกัญชา-กัญชงมาใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ได้ประโยชน์สูงสุด และรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
ระยะเวลาอบรม  3 สิงหาคม - 17 กันยายน 2565
 
ออกแบบหลักสูตรโดย
 
 • บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร
 • บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

HIGHLIGHT เนื้อหาหลักสูตร
 
 • ส่งเสริมการทำธุรกิจกัญชาและกัญชงในบริบทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เรียนรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านกัญชาและกัญชง เพื่อผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงล่าสุด
 • ภาพรวมตลาดกัญชาและกัญชงทั้งในและต่างประเทศ
 • Supply Chain ของอุตลาหกรรมกัญชาและกัญชง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ
 • การปลูกกัญชาและกัญชงให้มีคุณภาพตอบโจทย์ในระดับอุตสาหกรรม
 • ศึกษาดูงานพื้นแปลงปลูกกัญชาและกัญชงเชิงพาณิชย์
 • เยี่ยมชมกระบวนการผลิตสารสกัดจากกัญชาและกัญชง พร้อมการผลิตอาหารเสริมโดยมาตรฐาน GMP/PICS ณ โรงงาน JSP จังหวัดลำพูน
 • การบริหารจัดการองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับมอบสารสกัด CBD และร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญจนสามารถ นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริง

 
ค่าลงทะเบียน ตลอดหลักสูตร 200,000 บาท 

 
       สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจกัญชาและกัญชง (TU Cannabis & Hemp Business Program) สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์: 088-809-7536 และ Line: @tucbd


 
 
ธรรมศาสตร์จับมือเอกชน เปิดหลักสูตรบูรณาการ ธุรกิจกัญชา-กัญชง ยกระดับสู่ตลาดโลก HealthServ

+++++
 

มุมมองเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจกัญชาและกัญชง


   รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญและความเป็นไปได้ที่จะนำประโยชน์จากกัญชา-กัญชงมาใช้ พัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจ จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจกัญชาและกัญชงขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงแบบครบวงจรทั้งในประเทศ และตลาดโลก         
 
     “ขณะนี้เรื่องของกัญชาและกัญชง กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน ซึ่งเกิดคำถามว่าเราจะสามารถนำพืชชนิดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงอยากมีส่วนช่วยสังคมในการนำองค์ความรู้ที่ทางธรรมศาสตร์มีมาผนวกกับภาคเอกชน เพื่อการส่งเสริมต่อยอดธุรกิจกัญชา-กัญชงให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม” รศ.เกศินี กล่าว
 
 
     ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำเอาองค์ความรู้ที่ทางธรรมศาสตร์มี กับสิ่งที่ทางบริษัทเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อยู่แล้วทางด้านกัญชาและกัญชงไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ เป็นทางลัดที่จะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในธุรกิจ ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นกำลังสำคัญ ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องกัญชาและกัญชง ให้เกิดกิ่งก้านสาขาแตกแขนงทางความรู้ออกไป เพื่อทำให้ผู้ประกอบการด้านกัญชาและกัญชงมีศักยภาพในการแข่งขัน สู่การเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
 
 
     ด้าน นายธนิพัทธ์ ธรเลิศพิมล กรรมการบริหาร บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จำกัด กล่าวว่า ในการลงนามครั้งนี้ ทุกฝ่ายมีความพร้อม โดยเฉพาะหลักสูตรที่ออกแบบมาให้ผู้ประกอบการเมื่อจบจากหลักสูตรแล้ว สามารถนำผลิตภัณฑ์ออกไปต่อยอดและทำการตลาดได้ ซึ่งจะทำให้สังคมเห็นว่าผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
         
 
     อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบทบาทในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ดังนั้นการจัดหลักสูตรในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยจะสามารถช่วยพัฒนาองค์ความรู้เรื่องกัญชาและกัญชงที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการได้ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และเข้าใจพืชเศรษฐกิจใหม่กัญชาและกัญชงแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการปลูก การคัดเลือกสายพันธุ์ เทคนิคต่าง ๆ ในการสกัด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการนำกัญชา-กัญชงมาใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ได้ประโยชน์สูงสุด และรับผิดชอบต่อสังคม     
   
 
     “การทำธุรกิจกว่าจะประสบความสำเร็จนั้นใช้เวลานาน ต้องผ่านหลายขั้นตอน และใช้ต้นทุนมหาศาล ทำให้ผู้ประกอบการบางรายขาดโอกาส เพราะฉะนั้นหลักสูตรจึงออกแบบมาให้เกิดการลงมือทำมากที่สุด ให้ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรนี้ได้รับทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ สามารถต่อยอดทางด้านกัญชา-กัญชงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างถูกทาง โดยความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้ว ในภาพที่ใหญ่ขึ้นยังมุ่งหวังให้พืชเศรษฐกิจของประเทศไทยมีมูลค่ามากขึ้น มีชื่อเสียงในระดับโลก” ดร.สุรพิชย์ กล่าวทิ้งท้าย

 
ข้อมูลและภาพจาก ข่าวธรรมศาสตร์
 
 
ธรรมศาสตร์จับมือเอกชน เปิดหลักสูตรบูรณาการ ธุรกิจกัญชา-กัญชง ยกระดับสู่ตลาดโลก HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง