× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ "เขตปลอดกัญชา" ห้ามใช้ ขาย โฆษณา ในโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ "เขตปลอดกัญชา" ห้ามใช้ ขาย โฆษณา ในโรงพยาบาล - HealthServ

ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาในโรงพยาบาล

 


โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาภายในพื้นที่ ของโรงพยาบาล จึงประกาศกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชา"

2. ห้ามมีการใช้กัญชาภายในพื้นที่โรงพยาบาลยกเว้นเป็นกรณีการใช้ในทางการแพทย์

3. งดจำหน่ายต้นและส่วนประกอบของกัญชา รวมทั้งอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาภายในโรงพยาบาล

4. ห้ามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชายในโรงพยาบาล

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม
ผู้อำนวยการ
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)