News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service HealthServ.net
บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service HealthServ.net

BRXG COVID-19 ONE STOP SERVICE ป้องกัน-ตรวจคัดกรอง-รักษา-ฟื้นฟู ผู้ป่วยโควิด จบครบที่นี่ที่เดียว ทุกสาขาเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด เวลาให้บริการ 07:30 น. - 19:00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาระยอง โทร. 033-060399

บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service HealthServ
COVID-19 TEST : บริการตรวจคัดกรองCovid พร้อมใบรับรองแพทย์ทุกการ
ตรวจ บริการทั้งในคลินิกและนอกสถานที่

CHEST X-RAY : X-ray ปอดผู้ป่วยติดเชื้อ พร้อมภาพแบบไฟล์และผล
วินิจฉัยจากรังสีแพทย์ ราคา 800บาท

COVID CAR SERVICE : บริการรับ-ส่ง ผู้สัมผัสเสี่ยงและผู้ป่วยติดเชื้อCovid
เหมาคันเริ่มต้น 3,500บาท

COVID BAG : บริการจัดส่งยารักษาอาการCovidถึงบ้าน สำหรับผู้ป่วยติด
เชื้อกลุ่มสีเขียวพร้อมพบแพทย์ออนไลน์เพื่อปรึกษาประเมินอาการ1ครั้ง

COVID TELEMEDICINE : โปรแกรมพบแพทย์ออนไลน์ปรึกษาและติดตาม
อาการสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มสีเขียว เริ่มต้นที่ 250 บาท

COVID ALTERNATIVE : โปรแกรมพบแพทย์ทางเลือกออนไลน์
(แพทย์จีน/กายภาพบำบัด แนะนำรักษา-ฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมจัดส่งยาจีนถึง
บ้าน เริ่มต้นที่ 250 บาท

Antigen test kit : ATK สามารถตรวจหาเชื้อโควิด - 19 สายพันธุ์โอมิค
รอนได้ เริมต้น 100 บาท

HOTEL ISOLATION : โปรแกรมที่พักกักตัวสำรับผู้ป่วยสีเขียว ยินดีรับผู้
ป่วยจากทุกจังหวัด พร้อมพบแพทย์ออนไลน์และจ่ายยา ดูแลกึ่ง Hospitel อยู่
แบบห้องส่วนตัว 1-2 ท่าน อาหาร 3 มื้อ ไม่นอนรวมกัน เริ่มต้น 10 วัน
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 บริการ BRXG COVID-19 แบบ One Stop Service
 

โรงพยาบาลบูรพารักษ์ ระยอง (BRXG)

155/196 หมู่ที่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
สาขาระยอง โทร. 033-060399
สาขาศรีราชา โทร. 033-138736
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลบูรพารักษ์ ระยอง (BRXG)

บริการโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง