× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สปสช.บัตรทอง เปิดข้อมูลการเบิกจ่าย 7 รายการ ในดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน

สปสช.บัตรทอง เปิดข้อมูลการเบิกจ่าย 7 รายการ ในดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน - HealthServ

สปสช.บัตรทอง ระบุหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) สิทธิบัตรทอง สามารถเบิกค่าดูแลผู้ป่วย 7 รายการ ดังนี้

 
 
1.RT-PCR มีค่าตรวจ Lab 1,000-1,200 บาท/ครั้ง, ค่าอื่นๆในห้อง Lab 200 บาท/ครั้ง และค่าเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 100 บาท/ครั้ง
 
2.ค่าดูแลการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่รวมค่าอาหารจ่ายเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาทต่อวัน และแบบรวมค่าอาหาร 3 มื้อ เหมาจ่าย ใน 1,000 บาทต่อวัน
 
3.ค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ได้แก่ ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Oxygen Sat) ตามรายการที่ใช้จริง ไม่เกินจำนวน 1,100 บาทต่อราย
 
4.ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะโรคติดเชื้อโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาทต่อราย
 
5.ค่ารถส่งต่อ จ่ายตามจริงตามระยะทาง และค่าทำความสะอาดอีก 1,400 บาท
 
6.ค่า chest X-ray (การเอกซเรย์ปอด) จ่ายในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง
 
7.ค่าออกซิเจน จ่ายในอัตรา 450 บาทต่อวัน

 
****ค่าบริการเหมาจ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท โอนให้หน่วยบริการทุกสัปดาห์ในระหว่างการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19
 
**** สปสช.จ่ายให้หน่วยบริการเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยตรงเท่านั้น ไม่ได้จ่ายให้ผู้ป่วย
 
 

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกสิทธิติดต่อที่ใด

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษาที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา หรือต้องการรักษาที่บ้าน ดำเนินการดังนี้
 
1.โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 
2.กรอกข้อมูลด้วยตนเองที่ crmsup.nhso.go.th/#TicketHI
3. ไลน์ @nhso
 
เจ้าหน้าที่จะประสานและจับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านต่อไป
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)