Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

บำรุงราษฎร์เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา ล็อต2 สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี แล้ว

เด็กอายุ 12-17 ปี จองวัคซีนโมเดอร์นา ล็อต2 กับบำรุงราษฎร์ได้แล้ววันนี้

Update: 10/09/2564 View: 199
หลังจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย ได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีแล้ว (Spikevax)
 
ฉีดกับบำรุงราษฎร์ดีอย่างไร
- ฉีดภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางเด็ก และแยกพื้นที่ฉีดเป็นสัดส่วน
-  ปลอดภัย
-  ฟรี ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19
-  ดูประวัติการฉีดวัคซีนย้อนหลังได้
 
คาดว่าวัคซีนจะเข้า QTR1 ปี 2565
 • คลิกจอง
 • จองที่บูธ ที่ร.พ. ชั้น 10 อาคาร A, ชั้น G อาคาร B

วัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 

การจองวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของท่านและลูกหลานของท่าน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ทำการเปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 ซึ่งเป็นวัคซีนที่จัดสรรโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม
 
ทั้งนี้ กำหนดการส่งมอบวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 ยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ดีทางโรงพยาบาลฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 
 
ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะทำการนัดหมายการฉีดวัคซีนไปยังท่าน ภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว
 
 
“รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง”
 
 
ข้อดีของการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
 • มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด
 • ฉีดโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญการในการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ
 • กรณีที่ผู้ฉีดวัคซีนเป็นเด็กอายุ 12-17 ปี จะอยู่ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางเด็ก และมีการแยกพื้นที่ฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วน*
 
จำกัดจำนวนการจอง ไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 
 
เงื่อนไขการให้บริการ :
 
 • วัคซีนมีจำนวนจำกัด กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • ในกรณีที่โรงพยาบาล ได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ในการจองวัคซีนให้ผู้อื่นได้  แต่ไม่อนุญาตให้ทำการขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง กรณีทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกได้ตามกำหนด โรงพยาบาลจะคืนเงินให้เฉพาะค่าวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกเข็มละ 1,650 บาท/เข็ม
 • ผู้มีความประสงค์ในการทำการจอง ต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ในกรณีการสั่งจองวัคซีนมากกว่าการจัดสรร ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดสรรตามลำดับผู้ที่เข้าสั่งจองก่อนหลัง
 • วันและเวลาการเข้ารับวัคซีน  จะเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น
 
*หมายเหตุ
 
 • สำหรับฉีดผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กรณีผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ขณะนี้ องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency - EMA) อนุมัติให้ฉีดวัคซีน Moderna สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปีแล้ว  และคาดการณ์ว่าองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA) และองค์การอาหารและยาของประเทศไทย จะอนุมัติให้ใช้ในเด็กอายุ 12-17 ปีภายในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564)

วัคซีนทางเลือก Moderna

วัคซีนทางเลือก Moderna เป็นวัคซีนชนิด mRNA ผลิตโดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) ทำให้ ร่างกายสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา
 •  ข้อมูลวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป (ภายหลังการฉีดไปแล้ว 14 วัน)
 •  ป้องกันการติดโรคได้ 94.1% ในประชากรทั่วไป
 •  ป้องกันการติดโรคได้ 86.4% ในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป
 •  ลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-9ได้ 100%
 •  อาการข้างเคียงที่พบบ่อย ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด
 •  อาการอื่น ๆ อาจพบ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ และคลื่นไส้อาเจียน ส่วนมากอาการไม่รุนแรง และหายไปได้เองหลังฉีดยาประมาณ 2 –3 วัน
 • ยังไม่มีข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ระยะยาว เนื่องจากเป็ นวัคซีนใหม่


ข้อมูลวัคซีน Moderna สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี

 •  วัคซีน Moderna มีประสิทธิภาพในการป้ องกันและลดความรุนแรงของอาการของโรคในเด็กและวัยรุ่น อายุระหว่าง 12 ปี ถึง 17 ปี
 •  จากการศึกษาพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 93% หลังฉีดเข็มแรก และ 100% หลังฉีดเข็มที่ 2 (ภายหลังการฉีดไปแล้ว 14 วัน)
 •  อาการไม่พึงประสงค์ โดยมากจะมีอาการน้อยจนถึงปานกลาง อาการที่พบบ่อย ได้แก่
  - ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด
  - ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้
 •  ขณะนี้ องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency - EMA) อนุมัติให้ฉีดวัคซีน Moderna สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี แล้ว และคาดการณ์ว่าองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA)และองค์การอาหารและยาของประเทศไทย จะอนุมัติให้ใช้ในเด็กอายุ 12-17 ปี ภายในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2564

ข้อแนะนำในการฉีดวัคซีน

 •  กรณีที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนใด ๆ สามารถฉีด Moderna จำนวน 2เข็ม โดยเว้นระยะห่าง 28 วัน
 •  กรณีฉีด Sinovac 1เข็ม หรือ Sinopharm 1เข็ม แนะนำให้เว้น 1 เดือนแล้วฉีด Moderna จำนวน 2เข็ม โดยเว้นระยะห่าง 28 วัน
 •  กรณีฉีด Sinovac 2 เข็ม หรือ Sinopharm 2 เข็ม สามารถฉีด Moderna เป็ นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม เว้นระยะห่างจากเข็มสอง 3 เดือนขึ้นไป
 •  กรณีฉีด AstraZeneca 1 เข็ม สามารถฉีด Moderna เป็ นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม เว้นระยะห่างจากเข็มแรก 3 เดือนขึ้นไป
 •  กรณีฉีด Johnson & Johnson1 เข็ม สามารถฉีด Moderna เป็ นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม เว้นระยะห่างจากเข็มแรก 3 เดือนขึ้นไป
 •  กรณีฉีด Sinovac 1 เข็ม และ AstraZeneca1 เข็ม พบว่ามีระดับภูมิที่สูงเท่ากับ AstraZeneca 2 เข็ม สามารถฉีด Moderna เป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม เว้นระยะห่างจากเข็มสอง 6 เดือนขึ้นไป
 •  กรณีฉีด AstraZeneca 2เข็ม สามารถฉีด Moderna เป็ นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม เว้นระยะห่างจากเข็มสอง 6 เดือนขึ้นไป AstraZeneca 2เข็ม มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้ องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงสายพันธุ์เดลตา
 •  กรณีฉีดวัคซีนกลุ่ม mRNA เช่น Pfizer 2เข็ม มีข้อมูลพบว่าภูมิจะเริ่มลดตั้งแต่เดือนที่ 8 เป็ นต้นไป แนะนำให้ควรจอง Moderna เป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม ฉีดในช่วงไตรมาสที่ 2 (เม.ย. – มิ.ย. ของปี 2565) กรณีที่ใช้วัคซีนใด ๆเป็ นเข็มที่ 4 ขณะนี้ยังไม่มีข้อแนะนำ ขอให้รอข้อมูลจากภาครัฐ

ระยะเวลาแนะนำการฉีดวัคซีนในปี 2565

วัคซีน Moderna Generation 1 Lot 2 จะมีวันหมดอายุ 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งถึงประเทศไทยในปี 2565
จึงมีคำแนะนำเดือนที่เหมาะสมกับการฉีดต่อล็อดของวัคซีน ดังนี้

1. วัคซีนที่ได้รับ เดือนมกราคม  - ช่วงเวลาที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนคือ ช่วงเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2565
2. วัคซีนที่ได้รับ เดือนกุมภาพันธ์  - ช่วงเวลาที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนคือ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565
3. วัคซีนที่ได้รับ เดือนมีนาคม  - ช่วงเวลาที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนคือ ช่วงเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2565
4. วัคซีนที่ได้รับ เดือนเมษายน  - ช่วงเวลาที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนคือ ช่วงเดือน เมษายน-สิงหาคม 2565
5. วัคซีนที่ได้รับ เดือนพฤษภาคม  - ช่วงเวลาที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนคือ ช่วงเดือน พฤษภาคม-กันยายน 2565
6. วัคซีนที่ได้รับ เดือนมิถุนายน  - ช่วงเวลาที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนคือ ช่วงเดือน มิถุนายน-ตุลาคม 2565

 หมายเหตุ
 • กรณีผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ฉีดวัคซีนโดยเว้นระยะห่าง 30-90 วันนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เนื่องจากภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจะเริ่มมีการลดลงเร็วกว่าภูมิต้านทานที่เกิดจากการได้รับวัคซีน
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อแนะนำหรือข้อบ่งชี้ในการฉีดวัคซีน เมื่อมีข้อมูลหรือหลักฐานทาง วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
 • โรงพยาบาลฯ จะทำการฉีดวัคซีนให้เฉพาะผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามข้อแนะนำเท่านั้น หากท่านไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ด้วย เหตุผลใดๆ ก็ตาม ท่านสามารถโอนสิทธิ์การฉีดวคัซีนนี้ให้ผู้อื่นได้ ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 – ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อแนะนำ ข้อบ่งชี้จากองค์การอนามัยโลก (WHO), ภาครัฐ หรือบริษัทผู้ผลิต โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า “รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็น ทางเลือกที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง”

ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)