× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บำรุงราษฎร์ เปิดเคาน์เตอร์สุวรรณภูมิโฉมใหม่ รับเปิดประเทศ พร้อมต้อนรับ-ดูแลนักท่องเที่ยว

บำรุงราษฎร์ เปิดเคาน์เตอร์สุวรรณภูมิโฉมใหม่ รับเปิดประเทศ พร้อมต้อนรับ-ดูแลนักท่องเที่ยว - HealthServ

บำรุงราษฎร์ พร้อมรับการเปิดประเทศสนับสนุนนโยบายการเป็น Medical & Wellness Destination ของภูมิภาค และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายหลังจากรัฐบาลประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบด้วยการยกเลิกระบบ Test & Go สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

article image1 - HealthServ

 
ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และคุณสุปราณี คงสมปรี ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาด บริษัท คิงส์เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ในพิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการผู้ป่วยต่างชาติ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 
article image2 - HealthServ
 

ทั้งนี้ เคาน์เตอร์บริการบำรุงราษฎร์  ตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้ช่องทางออก Exit C โถงอาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร 

 
เคาน์เตอร์บำรุงราษฎร์นี้ ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2549 โดยเป็นจุดต้อนรับและให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ที่เข้ารับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ด้วยการจัดสถานที่รับรองด้วยความเหมาะสมและความปลอดภัยตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์ มีพื้นที่สำหรับรถเข็นให้เข้ารับบริการได้อย่างสะดวก  พร้อมระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลแบบ Real-time เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลด้านต่างๆ อย่างครบด้าน ตลอดจนการทำนัด เปลี่ยนแปลงหรือยืนยันนัดหมายต่าง ๆ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการรถรับส่ง โรงแรมที่พัก บริการล่าม

นอกจากบริการข้อมูลของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้ว ยังสามารถให้ข้อมูลด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางมะเร็ง เอสเพอรานซ์ และรักษ เวลเนสรีสอร์ท ที่บางกระเจ้า ได้อีกด้วย

การเปิดเคาน์เตอร์ต้อนรับและบริการผู้ป่วยต่างชาติของบำรุงราษฎร์ในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในด้านการรักษาพยาบาลและการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยวิถีแบบไทย


ติดต่อสอบถามเคาน์เตอร์บริการบำรุงราษฎร์ สนามบินสุวรรณภูมิ  โทร.02-1346598
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
article image6 - HealthServ
article image7 - HealthServ
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)