× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ประกาศข่าวสารบริการ จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี HealthServ.net
ประกาศข่าวสารบริการ จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี HealthServ.net

โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ 99/1 401 s ตำบล เขาวง อำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230 ติดต่อสอบถาม 077-397373 - 4 ฉุกเฉินโทร. EMS ศูนย์กู้ชีพ 1669 นอกเวลาราชการรับเฉพาะผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุ คลอดบุตร โปรดนำบัตรประจำตัวคนไข้มาโรงพยาบาลด้วยทุกครั้ง

ประกาศข่าวสารบริการ จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี HealthServ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในปี 2569 พันธกิจ ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ อย่างเป็นองค์รวม ค่านิยม เปิดรับ ปรับเปลี่ยน เรียนรู้
โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี มีตารางการบริการ ดังนี้ 

จันทร์
เช้า : บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป , บริการทันตกรรมผู้ป่วยทั่วไป
บ่าย : บริการทันตกรรม(รับเฉพาะผู้ป่วยนัด) , ฝากครรภ์

 
อังคาร
เช้า : บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป , บริการทันตกรรมผู้ป่วยทั่วไป
บ่าย : โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง , บริการทันตกรรม(รับเฉพาะผู้ป่วยนัด) , ฝากครรภ์
 
พุธ
เช้า : บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป , บริการทันตกรรมผู้ป่วยทั่วไป , คลินิคเบาหวาน
บ่าย : บริการทันตกรรม(ช่วงบ่ายรับเฉพาะผู้ป่วยนัด) , บริการทันตกรรม(ช่วงบ่ายรับเฉพาะผู้ป่วยนัด) , คลินิคความดัน , บริการให้ภูมิคุ้มกันโรค(ทุกพุธที่ 3 ของเดือน)
 
พฤหัสบดี
เช้า : บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป , บริการทันตกรรมผู้ป่วยทั่วไป , บริการวางแผนครอบครัว , ตรวจหลังคลอด , คลินิคเบาหวาน
บ่าย : คลินิคไทรอยด์ , คลินิกนมแม่
 
ศุกร์
เช้า : บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป , บริการทันตกรรมผู้ป่วยทั่วไป คลินิควัณโรค
บ่าย : คลินิคความดันโลหิตสูง 


นอกเวลาราชการรับเฉพาะผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุ คลอดบุตร โปรดนำบัตรประจำตัวคนไข้มาโรงพยาบาลด้วยทุกครั้ง

การให้บริการของโรงพยาบาลบ้านตาขุน

งานทันตกรรม 
บริการจันทร์-ศุกร์
เช้า  ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป
บ่าย  ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด
 
งานกายภาพบำบัด
บริการจันทร์-ศุกร์
เช้า
- ให้บริการวินิจฉัย ตรวจ รักษา ผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  - ให้บริการตรวจประเมินอาการ คัดกรองและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
    เหมาะสมกับโรค ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  - ให้บริการเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 
บ่าย
 - ให้บริการวินิจฉัย ตรวจ รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลัง
  - ให้บริการรับปรึกษา ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ตึกผู้ป่วยใน
  - ให้บริการออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีม Home health care
 
เสาร์-อาทิตย์  - ให้บริการรับปรึกษา ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ตึกผู้ป่วยใน
 
 
การให้บริการ การแพทย์แผนไทย
บริการจันทร์-ศุกร์
  -  นวดเพื่อการรักษา
              -  นวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
              -  ประคบสมุนไพร
              -  อบไอน้ำสมุนไพร
              -  จ่ายยาสมุนไพรตามกลุ่มอาการ รวมทั้งยาต้มเฉพาะราย
              -  ดูแลมารดาหลังคลอด ซึ่งมีการนวด ทับหม้อเกลือ อบไอน้ำสมุนไพร
              -  ให้คำปรึกษาสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย
 
  

โรงพยาบาลบ้านตาขุน ขอเชิญกลุ่มสตรี อายุ 30-70 ปี เข้ารับการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น

โรงพยาบาลบ้านตาขุน ขอเชิญกลุ่มสตรี อายุ 30-70 ปี เข้ารับการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ประกาศข่าวสารบริการ จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ขอเชิญกลุ่มสตรี อายุ 30-70 ปี เข้ารับการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ประกาศข่าวสารบริการ จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ขอเชิญกลุ่มสตรี อายุ 30-70 ปี เข้ารับการตรวจ #คัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ซึ่งหากพบก้อนผิดปกติจะได้รับการตรวจยืนยันด้วยเครื่องเอกซเรย์แมมโมแกรม #ฟรี สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ที่กลุ่มงานเวชฯ รพ.บ้านตาขุน หรืออนามัยใกล้บ้าน ตั้งแต่วันนี้ - 10 ส.ค. 2565 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.00 (เว้นวันหยุดราชการ) #รับจำนวนจำกัด ติดต่อสอบถาม 064-4030761 หรือ 086-2785818

ขอเชิญกลุ่มสตรี อายุ 25 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น

ขอเชิญกลุ่มสตรี อายุ 25 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ประกาศข่าวสารบริการ จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
ขอเชิญกลุ่มสตรี อายุ 25 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ประกาศข่าวสารบริการ จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
ขอเชิญกลุ่มสตรี อายุ 25 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจ #คัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาขุน ซึ่งหากพบก้อนผิดปกติจะได้รับการตรวจยืนยันด้วยเครื่องเอกซเรย์แมมโมแกรม #ฟรี สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ที่กลุ่มงานเวชฯ รพ.บ้านตาขุน หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน ตั้งแต่วันนี้ - 10 ส.ค. 2565 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.00 (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถาม 064-4030761 หรือ 086-2785818

โรงพยาบาลบ้านตาขุน เปิดให้บริการ Walk-in ฉีดวัคซีน ทุกวันศุกร์

โรงพยาบาลบ้านตาขุน  เปิดให้บริการ  Walk-in ฉีดวัคซีน  ทุกวันศุกร์ ประกาศข่าวสารบริการ จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลบ้านตาขุน  เปิดให้บริการ  Walk-in ฉีดวัคซีน  ทุกวันศุกร์ ประกาศข่าวสารบริการ จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลบ้านตาขุน เปิดให้บริการ Walk-in ฉีดวัคซีน ทุกวันศุกร์เวลา 09.00 - 15.00 (เว้นวันหยุดราชการ)

โรงพยาบาลบ้านตาขุน รับสมัครพนักงานเปล 1 ตำแหน่ง [Link]

โรงพยาบาลบ้านตาขุน รับสมัครพนักงานเปล  1 ตำแหน่ง ประกาศข่าวสารบริการ จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลบ้านตาขุน รับสมัครพนักงานเปล  1 ตำแหน่ง ประกาศข่าวสารบริการ จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
 

โรงพยาบาลบ้านตาขุน

74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฏร์ธานี 84230
โทรศัพท์ 077-397373
ฉุกเฉินโทร 1669
แฟกซ์ 077-397402
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลบ้านตาขุน
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง