× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประชาชนชาวสระแก้ว ทุกอำเภอ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อรพ.ในจังหวัดดังนี้

ประชาชนชาวสระแก้ว ทุกอำเภอ มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อรพ.ในจังหวัดดังนี้ - HealthServ

พี่น้องประชาชนชาวจ.สระแก้ว ทั้ง 9 อำเภอ ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ขึ้นสองขีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีคำแนะนำ ให้โทรติดต่อโรงพยาบาล สถานพยาบาล รพ.สต. สถานีอนามัย ใกล้บ้าน เพื่อประเมินอาการและเข้าสู่ระบบการรักษา
สายด่วนโควิดสระแก้ว โทร. 081-0510074 หรือ 098-2831037

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ

เบอร์ติดต่อ ศูนย์โควิดแต่ละอำเภอ 
  • เมืองสระแก้ว 092 856 6363
  • อรัญประเทศ 066 114 2876
  • วัฒนานคร 081 782 5613
  • โคกสูง 092 252 5719
  • ตาพระยา 098 4693987
  • คลองหาด 086 836 3826
  • วังน้ำเย็น 092 339 8383
  • วังสมบูรณ์ 081 761 2816
  • เขาฉกรรจ์ 081 438 7340

เพจ facebook.com/sakaeo.moph

สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดสระแก้ว

 

วันที่ 11 เม.ย.65 - บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย.65) เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันที่ 12 เม.ย.65 - บาดเจ็บ 3 ราย

สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย.65) เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย
 
สะสม 2 วัน (11-12 เม.ย.65) จังหวัดสระแก้วเกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง บาดเจ็บ 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 

วันที่ 13 เม.ย.65 - บาดเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 13 เม.ย.65) เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย (อ.วัฒนานคร)
 
สะสม 3 วัน (11-13 เม.ย.65) จังหวัดสระแก้วเกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง บาดเจ็บ 9 ราย เสียชีวิต 2 ราย (อ.วังสมบูรณ์ และ อ.วัฒนานคร)
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 

วันที่ 14 เม.ย.65 - บาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 3 ราย

สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 14 เม.ย.65) เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 3 ราย (อ.ตาพระยา 2 ราย ,อ.อรัญประเทศ 1 ราย)
 
สะสม 4 วัน (11-14 เม.ย.65) จังหวัดสระแก้วเกิดอุบัติเหตุ 15 ครั้ง บาดเจ็บ 14 ราย เสียชีวิต 5 ราย (อ.วังสมบูรณ์ 1 ราย อ.วัฒนานคร 1 ราย อ.ตาพระยา 2 ราย ,อ.อรัญประเทศ 1 ราย)
.
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 

วันที่ 15 เม.ย.65 - บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 15 เม.ย.65) เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย (อ.เมืองสระแก้ว)
 
สะสม 5 วัน (11-15 เม.ย.65) จังหวัดสระแก้วเกิดอุบัติเหตุ 19 ครั้ง บาดเจ็บ 18 ราย เสียชีวิต 6 ราย (อ.วังสมบูรณ์ 1 ราย อ.วัฒนานคร 1 ราย อ.ตาพระยา 2 ราย ,อ.อรัญประเทศ 1 ราย, อ.เมืองสระแก้ว 1 ราย) 

วันที่ 16 เม.ย.65 - บาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย.65) เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย (อ.วัฒนานคร)
 
สะสม 5 วัน (11-16 เม.ย.65) จังหวัดสระแก้วเกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง บาดเจ็บ 22 ราย เสียชีวิต 7 ราย (อ.วังสมบูรณ์ 1 ราย อ.วัฒนานคร 2 ราย อ.ตาพระยา 2 ราย ,อ.อรัญประเทศ 1 ราย, อ.เมืองสระแก้ว 1 ราย) 

วันที่ 17 เม.ย.65 ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย.65) ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 
สะสม 7 วัน (11-17 เม.ย.65) จังหวัดสระแก้วเกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง บาดเจ็บ 22 ราย เสียชีวิต 7 ราย (อ.วังสมบูรณ์ 1 ราย อ.วัฒนานคร 2 ราย อ.ตาพระยา 2 ราย , อ.อรัญประเทศ 1 ราย, อ.เมืองสระแก้ว 1 ราย) 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)