News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ประเทศเกาหลีใต้เตรียมพร้อมขึ้นเป็นผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าโลก HealthServ.net
ประเทศเกาหลีใต้เตรียมพร้อมขึ้นเป็นผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าโลก HealthServ.net

เมื่อคนไทยพูดถึง อุตสาหกรรมยานยนต์เกาหลีใต้ จะเห็นว่ารถยนต์สัญชาติเกาหลีใต้ดูจะไม่เป็นที่นิยมในประเทศเราเลย แต่ถ้าศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเกาหลีใต้จะพบว่า ไม่ได้ธรรมดาอย่างที่เราคิด ซึ่งเกาหลีใต้เริ่มอุตสาหกรรมนี้ในปี ค.ศ. 1955 ในขณะที่ประเทศไทยเริ่มใน ค.ศ. 1961

 
 
ทั้งนี้ในปีค.ศ. 1976 รถยนต์สัญชาติเกาหลีใต้ยี่ห้อ Hyundai เริ่มผลิตและออกจำ หน่ายในชื่อ รุ่น Pony เป็นครั้งแรก เวลาผ่านไป 60 ปีปัจจุบันมีบริษัทรถยนต์ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ บริษัทชิ้นส่วน Tier 1 ประมาณ 900 ราย Tier 2 ประมาณ 3,000 ราย และ Tier 3 ประมาณ 5,000 ราย โดยในปีค.ศ. 2015 มีการผลิตในประเทศถึงประมาณ 4.6 ล้านคัน ซึ่งขายภายในประเทศประมาณ 1.8 ล้านคันที่เหลือส่วนใหญ่เป็นการส่งออก นอกจากนี้บริษัท Hyundai และ Kia ยังมีโรงงานผลิตในต่างประเทศและมีการผลิตประมาณ 2.5 ล้านคัน ต่อปี
 
 

 

รถยนต์ไฟฟ้าประเทศเกาหลีใต้

 
ประเทศเกาหลีใต้ออกกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาและการจัดจำ หน่ายยานยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 (Act on the Promotion of Development and Distribution of Environmental Friendly Automobiles) โดยในปีค.ศ. 2013 มีรถยนต์ไฟฟ้า BEV ออกมา 3 รุ่น และในปีค.ศ. 2016 เพิ่มมาเป็น 8 รุ่น รวมทั้งมีผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมอิออนหลัก 3 ราย ได้แก่ LG Chem, SK Innovation และ Samsung SDI โดยในปี ค.ศ. 2016 มีจำ นวนรถยนต์ไฟฟ้าสะสมเป็นจำ นวน
11,767 คัน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่เกาะเจจู(Jeju) เป็นจำนวนทั้งหมด 6,080 คัน และเมืองหลวงโซลเป็นจำนวนทั้งหมด 1,807 คัน
 

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าระหว่างปี ค.ศ. 2013-2016 (คัน)
2013 780
2014 1,075
2015 2,907
2016 5,914
 ยอดสะสมรวม 11,767
 
 
โดยในปีค.ศ. 2016 มีการตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบช้า 9,258 แห่ง และแบบเร็ว 750 แห่ง นอกจากนี้ยังได้มีการกำ หนดมาตรฐานของหัวชาร์จ AC เป็นแบบ AC Type1และ DC เป็นแบบ ComboType1โดยมีการกำหนดเป้าหมายภายในปี .ศ. 2020 จะให้มีรถยนต์ไฟฟ้า PHEV 50,000 คัน และ BEV 250,000 คัน มีสถานีอัดประจุไฟฟ้า แบบเร็ว 3,000 แห่ง และพัฒนา BEV ต้องวิ่งได้อย่างน้อย 300 กม.
 
ประเทศเกาหลีใต้เตรียมพร้อมขึ้นเป็นผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าโลก HealthServ
 
 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาที่สูงกว่ารถยนต์เครื่องยนต์ถึง2เท่าเนื่องจากราคาของแบตเตอรี่ที่สูง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้จริง รัฐบาลจึงมีการสนับสนุนคนที่สนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเงินให้เปล่า (Sub-sidy) ใน กรณีเกาะเจจูนั้นมีการสนับสนุนถึงครึ่งหนึ่งของราคารถ เช่น รถยนต์ Hyundai IONIQ Electric ราคา 40 ล้านวอน หรือ 1.24 ล้านบาท มีเงินสนับสนุนต่อคันถึง 20 ล้านวอน หรือ 620,000 บาท ทำ ให้ราคารถอยู่ที่คันละประมาณ 20 ล้านวอน หรือ 682,000 บาท โดยหากเทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันเช่น Hyundai AVANTE เบนซิน ราคารถจะอยู่ที่ 16.8 ล้านวอน หรือ 520,800 บาท หากคิดค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงน้ำ มันกับไฟฟ้า ต้นทุนของการ ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะถูกกว่ามาก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้รถโดยสารไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยสนับสนุนเงินให้เปล่าให้เกินครึ่งหนึ่งของราคารถเช่นกัน
 
 

เกาะเจจู Jeju Carbon-Free Island

 
 เกาะเจจูประกาศเป็นเกาะคาร์บอนฟรี(CarbonFree Island) ภายในปีค.ศ. 2030 ซึ่งเกาะเจจู มีพื้นที่ประมาณ 1,848 ตร.ม. ใหญ่กว่าภูเก็ตประมาณ 3.5 เท่า เพื่อผลักดันเกาะเจจูให้เป็นตัวอย่างของประเทศในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้จริง โดยมีเป้าหมายจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม 2 GW และแผนเปลี่ยนรถยนต์ทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้า BEV 377,000 คัน โดยตั้งเป้าจะมีรถยนต์ไฟฟ้า เป็นจำ นวน 29,000 คัน ภายในปีค.ศ. 2017 และ 135,000 คัน ภายในปีค.ศ. 2020 จนเปลี่ยนทั้งหมด 377,000 ภายในปีค.ศ. 2030 นอกจากนี้ยังมีบริษัทรถเช่าให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีราคาค่าเช่าไม่แตกต่างรถยนต์เครื่องยนต์รวมถึงมีบริการรถแท็กซี่ไฟฟ้า ภายในเกาะอีกด้วย
 
 
 โดยเมื่อวันที่19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เกาะ U-Do เป็นหนึ่งในเกาะลูกของเกาะเจจูซึ่งมีพื้นที่แค่5.9ตร.ม.และประชากร 1,750 คน แต่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปีละ 1 ล้านคน ได้เริ่มประกาศนโยบายเป็น Carbon-Free Island ซึ่งนำ ร่องด้วยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 100 คัน สำหรับให้เช่ากับนักท่องเที่ยวภายในเกาะอีกด้วย โดยในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะสามารถเช่ารถจักรยาน รถจักรยานไฟฟ้าและรถสามล้อไฟฟ้า ขับท่องเที่ยวภายในเกาะได้ นอกจากนี้ เกาะเจจูยังมีกิจกรรมประจำ ปีเช่น การจัดงาน International Electric Vehicle Expo ตั้งแต่ ปีค.ศ. 2014 ติดต่อกันทุกปี
 
 

เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโลก

 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า เกาหลีใต้มีแผนทำให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ของยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีการกำหนดแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความต้องการของการใช้งานจริงภายในประเทศก่อนในขณะเดียวกันมีการสนับสนุนในเรื่องการทำ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าไปพร้อมกัน โดยมีความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนและหน่วยงานวิจัยหรือสถาบันการศึกษา รวมถึงมีลงงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไปพร้อมกัน กรณีเกาหลีใต้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประเทศไทยและบางเรื่องที่เหมาะที่จะนำไปปฏิบัติในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยในบริบทที่เหมาะสมต่อไป
 
 
 
 ยศพงษ์ ลออนวล
 นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
กรกฎาคม-กันยายน 2560

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง