× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปลูกกัญชา 10 ต้นต่อครัวเรือน พอมั๊ย มากไป-น้อยไป ชวนไปออกความเห็น กับปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ปลูกกัญชา 10 ต้นต่อครัวเรือน พอมั๊ย มากไป-น้อยไป ชวนไปออกความเห็น กับปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ - HealthServ

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เชิญชวนร่วมช่วยกันออกความเห็น กรณีกรรมาธิการมีมติ "จำกัดการปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนโดยไม่มีจำหน่าย ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น ยกเว้นว่าหากเป็น ผู้ป่วย ก็สามารถปลูกได้มากกว่านี้" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ… ที่กำลังพิจารณากันอยู่ขณะนี้

article image1 - HealthServ
 

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ชวนออกความเห็น

23 มิถุนายน 2565 ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์รายงานความคืบหน้า และเชิญชวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ออกความเห็น ต่อกรณีการจำกัดจำนวนการปลูกกัญชาในครัวเรือน ดังนี้


ขอช่วยแชร์และรับฟังความเห็น “10 ต้น” เหมาะสมหรือไม่?
 
ภายหลังจากการที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ… พิจารณาหลักการว่า สำหรับ “การใช้ในครัวเรือนโดยไม่มีจำหน่าย”  น่าจะให้ปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น ยกเว้นว่าหากเป็น “ผู้ป่วย” ก็สามารถปลูกได้มากกว่านี้ตามการอนุญาตของ แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน โดยขั้นตอนการใช้ในครัวเรือนจะทำเพียงแค่ “จดแจ้ง” เพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศต่อไปได้
 
ส่วนการทำเพื่อจำหน่ายก็ต้อง “ขออนุญาต” โดยผู้ปลูกที่เป็นรายเล็กไม่เกิน 5 ไร่ จะได้รับความสะดวกในการได้รับอนุญาต และมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดหรือไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย
 
อย่างไรก็ตามยังมีตัวแปรอยู่อีก 2 ประการคือ 
 
1.ความห่วงใยเรื่องการปฏิบัติจริงในทางปฏิบัติว่าจะสามารถบังคับใช้กฎหมายไปตรวจสอบนับจำนวนต้นได้จริงหรือไม่ และอาจจะทำเกิดการเข้าตรวจพื้นที่ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐและสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของบ้านหรือไม่?
 
2.การกำหนด 10 ต้นนั้น น้อยไปหรือมากเกินไปหรือไม่? 
 
ด้านหนึ่งเห็นว่า 10 ต้นนั้นมากเกินไป ควรลดลงให้น้อยกว่านี้เพื่อสะดวกในการควบคุม
 
ด้านที่สอง 10 ต้นนั้น เพียงพอแล้ว เพราะถ้ามากกว่านี้ก็น่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายซึ่งควรไปขออนุญาตจำหน่ายตามขั้นตอน น้อยกว่านี้ก็มีโอกาสทำให้ชาวบ้านกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายมากขึ้น
 
ด้านที่สามเห็นว่า 10 ต้นนั้นน้อยไป (เผื่อปลูกแล้วตาย ศัตรูพืชทำลาย ปลูกแล้วขึ้นเป็นตัวผู้ไม่สามารถใช้งานได้ ฯลฯ)  รวมถึงการเกิดขึ้นตามธรรมชาติกรณีการเพิ่มขึ้นของเมล็ดในบ้าน จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่?
 
แต่บางส่วนเห็นว่าไม่ควรมีข้อจำกัดใดๆ “หากไม่ได้เอาไปขาย” และใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (วิจัยในครัวเรือน ใช้ในครัวเรือน แปรรูปอย่างง่ายเพื่อใช้ในบ้าน) ก็ควรเป็นสิทธิของคนในบ้านนั้นโดยไม่ควรมีใครไปยุ่งเกี่ยวใดๆอีก ตราบใดที่ไม่มีการใช้ในเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ หรือสตรีให้นมบุตร
จึงขอความเห็นจากทุกท่านได้ร่วมตัดสินใจ “การปลูกในครัวเรือน” หลังโพสต์นี้ โดยมีทางเลือกตังนี้
ทางเลือกที่หนึ่ง เห็นว่าควรจำกัดให้น้อยกว่า 10 ต้นในการใช้ในครัวเรือน โดยให้เหมือนแคลิฟอร์เนียคือ ไม่เกิน 6 ต้น หรือน้อยกว่านั้น
 
ทางเลือกที่สอง จำกัด 10 ต้นเหมาะสมแล้ว
 
ทางเลือกที่สาม เห็นว่าควรเพิ่มให้มากกว่า 10 ต้น  (โปรดระบุ)
 
ทางเลือกที่สี่ ไม่ควรมีข้อจำกัด ถ้าไม่ได้นำไปขาย
 
ความคิดเห็นของทุกท่านจะนำไปสู่การนำเสนอที่ประชุมกรรมาธิการฯเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ (24 มิถุนายน 2565) ขอให้แสดงควาเห็นกันเข้ามาให้มากที่สุด
 
จึงเรียนมาเพื่อช่วยแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ให้มากที่สุด เพื่อนำไปเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯต่อไปในวันพรุ่งนี้ ศุกร์
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบแและโปรดพิจารณา
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ในฐานะโฆษก และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.​กัญชา กัญชง พ.ศ… สภาผู้แทนราษฎร
23 มิถุนายน 2565 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)