× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิก-ศูนย์รักษาปัญหาการนอนหลับ

คลินิก ศูนย์รักษา ปรึกษา แก้ปัญหาการนอนหลับ รวมถึงการทำ Sleep Test, Sleeplab ในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ

Bangkok Sleep Center - ศูนย์ตรวจนอนกรนและการนอนหลับที่ผิดปกติ
Bangkok Sleep Center - ศูนย์ตรวจนอนกรนและการนอนหลับที่ผิดปกติ

กรุงเทพ สลีป เซ็นเตอร์ - ศูนย์ตรวจนอนกรนและการนอนหลับ
การนอนกรนไม่ใช่โรค แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ทำให้ทางเดินหายใจส่วนต้นแคบลง เนื่องจากกล้ามเนื้อรอบช่องคอหย่อนตัวลง ทำให้ทางเดินอากาศมีขนาดแคบลงและเกิดเสียงกรนขึ้นมา เหมือนลมที่ผ่านช่องลมเล็กๆ จะทำให้เกิดเสียงลมหวิวๆ อย่างไรก็ตาม การนอนกรนมีโอกาสก่อให้เกิดโรคหลายขึ้นได้ในอนาคตหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม เพราะในผู้ที่นอนกรนมากๆ อาจทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ ทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองและร่างกายส่วนอื่นๆลดน้อยลง หากเป็นนานๆ โดยที่ไม่ได้รับการแก้ไข อาจชักนำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดสมอง หรือโรคอัลไซเมอร์ได้ ผู้ที่นอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Obstructive sleep apnea (OSA)

064-649-1919

ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)