× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว และวัสดุต่างๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว และวัสดุต่างๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 - HealthServ

อย.ได้จัดทำข้อมูลคำแนะนำ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว และวัสดุต่างๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 (Covid-19) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด

article image1 - HealthServ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว และวัสดุต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 สามารถทำได้โดย
 
          1. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ที่ฉลากระบุว่าสามารถ “ฆ่าเชื้อโรค”
“ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส” และต้องได้รับการ “ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จาก อย.” โดยสังเกตได้จากเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายในท้องตลาด ได้แก่
 
                    - แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อโรคสําหรับพื้นผิววัสดุต่างๆ
 
                    - สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค
 
                    - ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคสําหรับเช็ด ถูพื้นและวัสดุต่างๆ
 
                    - ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ
 
                    - ผลิตภัณฑ์ซักผ้าฆ่าเชื้อโรค
 
                   - ปฏิบัติตามวิธีใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอัตราส่วนการผสมและระยะเวลาที่ให้ใช้
 
                   - กรณีพื้นผิวสกปรกมากควรขจัดสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วจึงใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความสกปรก
จะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
 
          2. ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวและวัสดุต่างๆ เป็นประจํา โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยควรเพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อ
 
          3. ห้ามใช้เช็ดทําความสะอาดฆ่าเชื้อบนผิวหนัง
 
          4. ห้ามนําผลิตภัณฑ์หลายชนิดมาผสมรวมกันเพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
 

การป้องกันตัวเองจาก“โรคโควิด-19 (Covid-19)”สามารถทําได้ด้วยการ
 
  • กินร้อน ช้อนส่วนตัว
  • ล้างมือให้สะอาด
  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปแหล่งชุมชน
  • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบนพื้นผิววัสดุต่างๆ
 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)