× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เชียงใหม่วันนี้ติดโควิด 283 ราย ผู้ว่าสั่งปิดร้านอาหารขายเหล้า 20 กว่าร้าน

เชียงใหม่วันนี้ติดโควิด 283 ราย ผู้ว่าสั่งปิดร้านอาหารขายเหล้า 20 กว่าร้าน - HealthServ

เชียงใหม่วันี้ 8 มกราคม 2565 รายงานพบผู้ติดเชื้อจำนวน 283 ราย ลดลงจากวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่พบ 310 ราย ผู้ว่าฯเชียงใหม่ลงนามสั่งปิดร้านอาหารขายเหล้า 26 ร้านตั้งแต่ 3-14 วัน คลินิก 2 แห่ง หอพักพนักงาน 1 แห่ง


 

สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 3 แห่ง 

7 มกราคม 2565 สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 3 แห่ง หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน
 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 3 แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสารภี 14 วัน หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน พร้อมให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจหาเชื้อและกักตัว
 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีก 2 แห่งเป็นการชั่วคราว หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 

1. เดอะ วิสดอม เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ (The Wisdom Medical Clinic) บนชั้น 3 ของเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


2. พื้นที่อาคารหรือสถานที่ Jintara Wellness Center and Rehab เลขที่ 76 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565


3. ปิดพื้นที่หอพักพนักงาน บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด (แผนกจัดการเครื่องใน) เลขที่ 35/1 ,เลขที่ 39 และเลขที่ 62 เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สั่งปิดร้านอาหารขายเหล้า


เชียงใหม่ สั่งปิดร้านอาหารที่จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ หลายแห่ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดร้านอาหารที่จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่หลายแห่ง หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ทั้งนี้หลังจากเปิดให้บริการ ต้องตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทุก 3 วัน และยังไม่อนุญาตให้บริการส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศหรือห้องปิดทึบ
 
 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ภายในร้านอาหารที่จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


 โดยให้ปิด เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มกราคม 2565 ได้แก่ 
 1. ร้าน Living Machine ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ
 2. ร้าน Zoe.In.Yellow.ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ
 3. ร้าน ฮอมบาร์ ถนนตลาดคำเที่ยง
 4. ร้านท่าช้างคาเฟ่ เลขที่ 11/9 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลช้างเผือกสั่งปิด เป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มกราคม 2565
 1. ร้านฉลุยคาเฟ่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก
 2. ร้านเสี่ยวสันติธรรม เลขที่ 8 ซอยสันติธรรม ตำบลช้างเผือก
 3. ร้าน SOPA Cafe’ ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ
 4. ร้าน THAY ถนนนิมมาน ตำบลสุเทพ 
 

นอกจากนี้ยังให้ปิด เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มกราคม 2565
 1. ร้าน Too.Nice.Nimman ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
 2. ร้าน The.PARK.Society.Bar.&.Hostel.เลขที่ 105/4 ถนนกำแพงดิน ตำบลช้างคลาน
 3. ร้าน เปิงคาเฟ่ นิมมาน เลขที่ 13 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ ,ร้านเหล้าตอง ถนนตรัสวงค์ ตำบลฟ้าฮ่าม
 4. ร้าน The.Riverside.Bar.&.Restaurant ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลช้างม่อย
 5. ร้าน Seoulhigh ถนนช้างม่อย ตำบลศรีภูมิ
 6. ร้าน Blacklist.Cafe.&.Restaurant ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1.ตำบลสุเทพ
 7. ร้าน.86’s.Room.ถนนช้างม่อย ตำบลช้างม่อย
 8. ร้าน SPV.Cafe.เลขที่ 48 ถนนชัยภูมิ ตำบลช้างม่อย.
 9. ร้าน Cafe Wander.เลขที่.79/1.ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างม่อย
 10. ร้านพอใจบาร์ เลขที่ 23/4 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ
 11. ร้านปี้หล้า in the garden ถนนบำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์
 12. ร้าน The.Good.View.Bar.And.Restaurant.13.ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลช้างม่อย
 13. ร้าน Lism.cafe เลขที่ 59 หมู่ที่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก
 14. ร้าน Good.Bar.Icon.Park.เลขที่ 308 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลช้างเผือก

 
 ทั้งนี้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตนเองเป็นเวลา 7 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 7 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

 
 กรณีร้านต่างๆ จะเปิดให้บริการเมื่อครบกำหนดระยะเวลาสั่งปิด จะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง นักดนตรี และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในร้านทุกคน และจะต้องทำการตรวจคัดกรองด้วย ATK เป็นประจำทุก 3 วัน สำหรับร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการในส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศหรือห้องปิดทึบ
 
 โดยมอบหมายให้ให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)