Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

ด่วน!! พัทยาเปิดลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เพิ่ม 10,000 โดส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เริ่ม 14 ก.ย.เป็นต้นไป จนกว่าสิทธิ์โครงการเต็ม เปิดให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีทะเบียนบ้านใน ท้องถิ่นเมืองพัทยา และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใดๆ มาก่อน

Update: 14/09/2564 View: 179
ด่วน !! พัทยาเปิดลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เพิ่ม 10,000 โดส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าวดี เมืองพัทยาพร้อม เปิดให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีทะเบียนบ้านใน "ท้องถิ่นเมืองพัทยา" และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใดๆ มาก่อน ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เพิ่ม 10,000 โดส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่ม 14 ก.ย.เป็นต้นไป จนกว่าสิทธิ์โครงการเต็ม

ผู้มีสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม
1. ประชาชนผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปหรือเกิดก่อน 14 กันยายน 2546
2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีน
3. สัญชาติไทยและมีทะเบียนบ้าน "ท้องถิ่นเมืองพัทยา"
4. สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน โควิด-19 มาก่อนเท่านั้น
5. กรอกแบบฟอร์ม :  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdzGNVwpzXk43.../viewform  เพื่อลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม
6. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่าน หน้าเพจเมืองพัทยาพร้อม และ ข้อความ SMS
7. ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จให้เข้ารับฉีดวัคซีนมาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ หากไม่มาตามนัดที่ได้เลือกไว้ในระบบ จะถือว่าสละสิทธิ์

เปิดให้ลงทะเบียนจนกว่าสิทธิ์ของโครงการเต็ม
เริ่มลงทะเบียนวันแรกวันที่ 14 กันยายน 2564 
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

วันที่ฉีดวัคซีน
กำหนดฉีดวัคซีนตาม SMS นัดหมาย

สถานที่ฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ถนนพัทยาสาย 3

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)