× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ภาพรวมการดำเนินงาน กลุ่มรพ.ธนบุรี ไตรมาสที่ 1/2565 และทิศทางอนาคต

ภาพรวมการดำเนินงาน กลุ่มรพ.ธนบุรี ไตรมาสที่ 1/2565 และทิศทางอนาคต - HealthServ

10 พฤษภาคม 2565 บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี (THG) ได้เผยแพร่รายงานผลการดำเนินกิจการไตรมาสที่ 1/2565 เผยว่ากลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนและดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ Omicron ที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยทั่วประเทศ ที่รพ.ได้ให้การดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างครบวงจร


ภาพรวมสถานการณ์ 
 
ตั้งแต่มกราคม - มีนาคม 2565 ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับวิกฤต โรคระบาด COVID-19 ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม  ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์ Omicron อย่างไรก็ตาม กลุ่ม โรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ร่วมมือกันให้บริการดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เจ็บป่วยและได้รับผลกระทบอย่างครบวงจร ท่ามกลางความท้าทายที่มีอย่างต่อเนื่องตลอดไตรมาส
 
 
THG คาดการณ์แนวโน้มในปี 2565 ว่าจะยังคงให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 อย่างครบวงจรต่อไป โดยเฉพาะการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยหลังการติดเชื้อ ที่จะเป็นปัญหาสุขภาพที่พบว่าอาจจะส่งผลต่อเนื่้องในภายหลัง  ทั้งนี้การดูแลฟื้นฟูจะต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ 
 
THG ได้นำเอาเทคโนโลยีออนไลน์หลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ในการรองรับการดูแลผู้ป่วย มากขึ้นและทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น  เทคโนโลยีสื่อสารทางไกลเป็นช่องทางที่ตอบสนองความต้องการในการสื่อสารระหว่างแพทย์ และผู้ป่วย ช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที 
 
 THG ยังคงให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกและวัคซีนของภาครัฐผ่านทางเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 18 โรงพยาบาล ซึ่งได้ให้บริการไปแล้วมากกว่า 500,000 โดส 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงาน


ผลการดำเนินงานในงวด ไตรมาส 1/2565 โดยรวมของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ยังมีการเติบโตอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่อง โดยภาพรวม
THG มีรายได้รวม 3,530 ล้านบาท (เพิ่ม 125.4%)
THG มีกำไรสุทธิ 552 ล้านบาท (เพิ่ม 347.5%) พลิกจากขาดทุนสุทธิ 223 ล้านบาท ไตรมาส 1 ปี 2564

*รายงานฉบับเต็ม ดูที่รายงานตลาดหลักทรัพย์
 
 
 

ธุรกิจด้านอื่นๆ 

 
โรงพยาบาล Ar Yu International ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผลการดำเนินงานหลักมีกำไรอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจากปัญหาความผันผวนของค่าเงิน ทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมยังขาดทุนอยู่ โดยที่ THG ได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน โดยได้เริ่มดำเนินการในไตรมาสนี้
 
 
ธุรกิจการดูแลผสูู้งอายุ
ได้แก่ โครงการจิณณ์เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่พักอาศัยครบวงจร สำหรับผู้สูงวัย พร้อมบริการทางการแพทย์ มียอดโอนต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ หรือ โอนห้องชุด เหตุจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ 
 
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น THG ได้มีมติอนุมัติการสร้างโรงพยาบาลธนบุรีรังสิต บนที่ดินหน้าโครงการซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้โครงการมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ซึ่งทาง THG เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น และดึงดูดลูกค้าได้ในอนาคต

 
อนาคตการต่อยอดธุรกิจ THG
THG มีแผนการต่อยอดธุรกิจ ไปในด้านการให้การรักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ออนไลน์ มีแผนการเข้าซื้อธุรกิจเพื่อเสริมธุรกิจเดิม  มีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจของ THG เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการ 

 
 
 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)