HealthServ.net รวม 19 แพคเกจบริการตรวจ-ทดสอบภูมิแพ้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (อากาศ ผิวหนัง เลือด) (อัพเดตพฤษภาคม 2564) จากรพ.เอกชน รพ.รัฐ ศูนย์แพทย์ คลินิก ฯลฯ แนะนำให้คลิกดูข้อมูลบริการ เงื่อนไข ราคา ฯลฯ ของผู้ให้บริการนั้นๆ อีกครั้ง แจ้งลงข้อมูล/แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลตรวจ-ทดสอบภูมิแพ้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (อากาศ ผิวหนัง เลือด)อื่นๆ ลงข้อมูล

ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลลานนา ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 052-134-777

หน่วยงานโรคผิวหนังและโรคผิวหนังเนื้อชา สถาบันราชประชาสมาสัย
15 หมู่ 7 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

หน่วยงานผู้ป่วยนอกโรคผิวหนัง และผิวหนังเนื้อชา ให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจรักษาดังนี้ โรคผิวหนัง และโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคผิวหนังในเด็ก โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากสารสัมผัส / จากการประกอบอาชีพ : ทดสอบทางผิวหนังด้วยวิธี patch test โรคตุ่มน้ำพอง การบริการด้านผิวพรรณและLaser : การรักษาผิวหนังด้วยกรดผลไม้ (AHA) , การรักษาหลุมด้วยยา( TCA) การรักษา Laser ชนิดต่างๆ เช่น ไฝ, กระเนื้อ , กระแดด, ลบรอยสัก, ปานโอตะแต่กำเนิด ด้วย IPL laser Q switch , CO2 เป็นต้น

ผู้ป่วยโรคผิวหนังเนื้อชา(โรคเรื้อน) :ให้การรักษาโรคเรื้อน ภาวะแทรกซ้อน และเฝ้าระวัง รวมถึง การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตัวขณะเป็นโรค การให้สุขศึกษาเรื่องโรค และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย โดย เน้นการสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการที่ได้มาตรฐาน

โทร : 02 – 3868153 ต่อ 239
หน่วยงานผู้ป่วยนอกโรคผิวหนังเนื้อชา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โทร : 02 – 3868153 ต่อ 247

การให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง
ในเวลาราชการ ให้บริการ เวลา 8.30-12.00น. ทุกวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
นอกเวลาราชการ เวลา 6.00-8.30น. ทุกวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ นอกเวลาราชการวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00น.

การให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังเนื้อชา
ในเวลาราชการ ให้บริการ เวลา 8.30-12.00น. ทุกวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515, 02-201-1525 โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร. 0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร. 0-2200-4250

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการและโรคที่เกี่ยวข้องกับ หู คอ และจมูก เช่น โรคประสาทหูเสื่อม นอนกรน ไซนัสอักเสบ น้ำในหูไม่เท่ากัน ทอนซิลอักเสบ ฯลฯ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูก
เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936952 / 053-936826 , Call center 053-936900-1

บริการตรวจ ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 8.00-12.00 น. (ปิดรับบัตรก่อน 11.00 น.)
CALL CENTER 1415
หากมีปัญหาสงสัยหรือติดต่อเลื่อนนัด กรุณาโทร 1415 ต่อ 61227-28 ในวันจันทร์และวันพุธ เวลา 8.00 น.- 12.00 น.เท่านั้น

ศูนย์กุมารเวช อาคารกุมารเวช รพ.เอกชัย โทร.1715 ต่อ 9221, 9222

โทร 02-419-1000
จันทร์-อาทิตย์ 8.00-20.00 น.

คลินิกผื่นแพ้สัมผัส และอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational&Contact Dermatitis Clinic) ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยการทดสอบทางผิวหนังเพื่อสืบค้นถึงสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ คือ ผื่นแพ้สัมผัส (allergic contactDermatitis) ผื่นระคายเคืองสัมผัส(irritant contact dermatitis) และผื่นลมพิษจากการสัมผัส (contact urticaria) การทำทดสอบทางผิวหนังจะเป็นการช่วยสืบ ค้นหาสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบในผู้ป่วย ที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากงานอาชีพผู้ป่วยที่มีผื่นจากการแพ้ยา ผู้ป่วยที่แพ้เครื่องสำอาง

การให้บริการทางการแพทย์
– ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยการทำ ทดสอบทางผิวหนัง (skin test) เพื่อสืบค้นถึงสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการ สัมผัส (contact dermatitis) รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากงานอาชีพ ผู้ป่วยที่มีผื่นจากการแพ้ยา ผู้ป่วยที่แพ้เครื่องสำอาง และให้บริการด้านการทดสอบ เพื่อตรวจสอบชนิดของสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือระคายเคือง ซึ่งอาจ มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนังและเส้นผม

เวลาทำการ
วันจันทร์, วันศุกร์ 09.00-12.00 น. วันพุธ 12.30 -15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่ตั้ง
สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ 095-2072852

• โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังโดยวิธีสะกิด Skin Prick Test โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์.. ราคา 4 โปรแกรม เริ่มต้น.. 1,120 บาท https://healthserv.net/2849 • โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ - แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้ ราคา ทดสอบภูมิแพ้อาหาร .. 1,080 บาท https://healthserv.net/2977 • โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ - โปรแกรมตรวจเลือดคัดกรองหาสารก่อภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ (id: 759) .. ราคา ราคา 3,500 บาท https://healthserv.net/8108 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค - โปรแกรมตรวจคัดกรองภูมิแพ้ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค.. ราคา ราคา 2,800 บาท https://healthserv.net/8306 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น - ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง ราคา ราคา 3,500 บาท https://healthserv.net/2071 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนอง - โปรแกรมทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยการเจาะเลือด โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม.. ราคา ราคา 5,500 บาท https://healthserv.net/8623 • โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ - โปรแกรมทดสอบการแพ้ยา โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่.. ราคา ราคา 4,700 บาท https://healthserv.net/1293 • โรงพยาบาลเอกชัย - ทดสอบสารภูมิแพ้ โรงพยาบาลเอกชัย ราคา   บาท https://healthserv.net/1625 • โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี - แพ็กเกจทดสอบ SKIN TEST โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี.. ราคา สารก่อภูมิแพ้ในอาห.. 900 บาท https://healthserv.net/1423 • โรงพยาบาลราชพฤกษ์ - แพ็กเกจตรวจสารก่อภูมิแพ้ในเลือด (Blood Test Allergy Package).. ราคา ราคา 3,200 บาท https://healthserv.net/2896 • โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ - โปรแกรมทดสอบสารก่อภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ (id: 759) .. ราคา ราคา 1,200 บาท https://healthserv.net/8109 • โรงพยาบาลเอกอุดร - แพคเกจตรวจภูมิแพ้ โรงพยาบาลเอกอุดร ราคา ราคา 2,950 บาท https://healthserv.net/9356 • โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ - โปรแกรมทดสอบการแพ้อาหาร โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่.. ราคา ราคา 4,200 บาท https://healthserv.net/1294 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล - โปรแกรมทดสอบการแพ้อาหารทางผิวหนัง (Skin Test Food Allergic) โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล.. ราคา ราคา 2,000 บาท https://healthserv.net/9446 • โรงพยาบาลเมืองเลยราม - ทดสอบภูมิแพ้ หาสารก่อภูมิแพ้ ราคา ราคา 4,500 บาท https://healthserv.net/1782 • โรงพยาบาลกรุงเทพ - แพคเกจการทดสอบการแพ้อาหาร โรงพยาบาลกรุงเทพ.. ราคา ราคา 8,000 บาท https://healthserv.net/7519 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค - แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้ ราคา ราคา 1,800 บาท https://healthserv.net/7435 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง - ทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง.. ราคา พิเศษ 1,999 บาท https://healthserv.net/1009 • โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง - การตรวจคัดกรองโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง.. ราคา ราคา 5,000 บาท https://healthserv.net/7561
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com