× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มติครม.ปรับค่าตรวจ PCR-ATK เหมาจ่าย HI-CI-ยาฟ้าทะลายโจร-ฮอสพิเทล

มติครม.ปรับค่าตรวจ PCR-ATK  เหมาจ่าย HI-CI-ยาฟ้าทะลายโจร-ฮอสพิเทล HealthServ.net
มติครม.ปรับค่าตรวจ PCR-ATK  เหมาจ่าย HI-CI-ยาฟ้าทะลายโจร-ฮอสพิเทล HealthServ.net

11 มกราคม 2565 ครม.มติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยโรคโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ

 
 
มติครม.ปรับอัตราใช้จ่ายโควิดบางรายการ
 

ปรับอัตรา ค่าตรวจ PCR

หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

- Covid-19 Real time PCR 2 ยีนส์ (เหมาจ่าย) 1,300 บาท (จากเดิม 2,250 บาท) 

- Covid-19 Real time PCR 3 ยีนส์ (เหมาจ่าย) 1,500 บาท (จากเดิม 2,550 บาท) 

*วันใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป
 
 

ค่าตรวจ ATK

แก้ไขลำดับและ/หรือรหัสรายการของรายการดังต่อไปนี้

หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
(กรณีเพิ่มลำดับและรหัสรายการ เนื่องจากเดิมไม่ได้กำหนดไว้)

- การตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วย Ag test kit ด้วยวิธี Chromatographic immunoassay จ่ายตามจริงไม่เกิน 300 ต่อครั้ง
 
- การตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วย Ag test kit ด้วยวิธี FIA จ่ายตามจริงไม่เกิน 400 ต่อครั้ง  
 
*วันใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป
 
 
 

กรณีแก้ไขลำดับและรหัสของรายการ

- การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 ด้วยตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตัวอย่าง (Pooled saliva samples) 460 บาท ต่อ Test

- การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 ด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูกและป้ายลำคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled nasopharyngeal and throat swab samples)  575 บาท ต่อ Test
 
*ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564เป็นต้นไป
 
 

ค่าบริการวิชาชีพ

(กรณีเพิ่มลำดับ เนื่องจากเดิมไม่ได้กำหนดไว้)
 
- ค่าบริการเหมาจ่ายสำหรับการดูแลการให้บริการผู้ป่วยโควิด 19 (ค่ายาพื้นฐาน ค่าบริการพยาบาลทั่วไป ค่าติดตามอาการและค่าให้คำปรึกษาของแพทย์ รวมทั้งค่าอาหาร 3 มื้อ) สำหรับกรณี Home Isolation, Community Isolation & Hotel Isolation (กรณี Hotel Isolation รวมถึงค่าที่พักด้วย) 1,000 ต่อวัน
 
- ค่าบริการเหมาจ่ายการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร รวมค่ายาและค่าบริหารจัดการยา  300 ต่อราย
 
*ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 
 

ปรับอัตราค่าห้องพักและอาหาร กรณี Hospitel

หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าห้องพัก (กรณี Hospitel) เหมาจ่าย 1,000 บาทต่อวัน (ห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ) ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป
 
*เดิมค่าห้องพัก (กรณี Hospitel) ใช้ราคาเดียวกับรายการตามหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 1) หมวดที่ 1 ค่าห้องแยกโรค อัตรา 1,500 บาท/วัน ต่อมาที่ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ ได้เสนอทางเลือกให้มีการเบิกจ่ายกรณีดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบทางเลือกที่ให้ใช้อัตราเดียวกันกับกรณี Hotel Isolation เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง