ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดจุดรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ ศูนย์ Lab ตรวจเลือด ที่เซ็นทรัลโคราช

รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดจุดรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ ศูนย์ Lab ตรวจเลือด ที่เซ็นทรัลโคราช HealthServ.net

"ศูนย์ Lab เซ็นทรัล มหาราช และ ห้องรับบริจาคโลหิต เซ็นทรัล มหาราช" ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช กลางเมืองโคราชแห่งใหม่นี้ เป็นกิจกรรมเชิงรุก เพื่อนำความสะดวกและรวดเร็วมาให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตา ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ศูนย์ Lab ให้บริการเจาะเลือดโดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยผลตรวจนาน และไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาล

รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดจุดรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ ศูนย์ Lab ตรวจเลือด ที่เซ็นทรัลโคราช ThumbMobile HealthServ.net
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดจุดรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ ศูนย์ Lab ตรวจเลือด ที่เซ็นทรัลโคราช HealthServ
     
 
        9 กันยายน 2565 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จ.นครราชสีมา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด “ศูนย์ Lab เซ็นทรัล มหาราช และ ห้องรับบริจาคโลหิต เซ็นทรัล มหาราช”


        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา มีการงดจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการออกรับบริจาคโลหิต และยังมีผู้บริจาคโลหิตลดลง ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงจัดตั้งศูนย์รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ในห้างสรรพสินค้า เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิต ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

 
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดจุดรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ ศูนย์ Lab ตรวจเลือด ที่เซ็นทรัลโคราช HealthServ
         นอกจากนี้ ยังได้เปิดศูนย์ Lab ให้บริการเจาะเลือด เป็นการขยายเพิ่มหน่วยบริการนอกพื้นที่โรงพยาบาล ช่วยลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาล โดยนำระบบการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ระหว่างภายในและภายนอกโรงพยาบาล ทำให้ประชาชนที่มารับบริการตรวจที่ศูนย์ Lab แห่งใหม่นี้ ไม่ต้องเสียเวลารอคอยผลตรวจ สามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ทันที และผลการตรวจมีความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับการรับบริการในโรงพยาบาล
 


 
         ทั้งนี้ ห้องรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และศูนย์ Lab ให้บริการเจาะเลือดแก่ผู้ที่มีใบนัดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทุกสิทธิ์การรักษา ส่วนผู้ที่ต้องการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 20.00 น. ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช 
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดจุดรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ ศูนย์ Lab ตรวจเลือด ที่เซ็นทรัลโคราช HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด