× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางบก และเอกสารที่ต้องใช้

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางบก และเอกสารที่ต้องใช้ - HealthServ

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางบก จำแนกตามประเภทผู้เดินทาง และเอกสารที่ต้องใช้ มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


ผู้เดินทางเข้า 2 ประเภท คือ ประเภทผู้ถือหนังสือเดินทาง และประเภทผู้ถือบัตรผ่านแดน 
 

1. ผู้ถือหนังสือเดินทาง

 
1.1 หนังสือเดินทาง
1.2 เอกสารรับรอง "การได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด" หรือ ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ต้องแนบหลักฐานใน Thailand Pass)
1.3 หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทยวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
 
 
กรณี "หากไม่ได้รับวัคซีน / ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด" และ "ไม่แสดงผลตรวจ RT -PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง"
 
จะต้องกักตัว โดยต้องมี
  • หลักฐานการจอง รร. AQ 5 วัน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องแนบหลักฐานที่พัก กรณีเป็นคนไทยที่เลือกกักตัวที่ SQ)
 
 
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ จะต้องลงทะเบียน Thailand Pass https://land.tp.consular.go.th/ 
 
 

2. ผู้ถือบัตรผ่านแดน
 

ไม่ต้องมีหลักฐานการมีประกัน
ต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคชีนครบตามข้อกำหนดที่หน้าด่าน
เดินทางได้เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดตามความตคลงระหว่างสองประเทศ (คนไทยเดินทางไปได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ)
ผู้ถือบัตรผ่านแดนที่เป็นชาวต่างชาติสามารถนักในไทยได้ไม่เกิน 3 วัน
 
ผู้เดินทางแบบนี้ ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
 
 
 
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)