× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์ 12-18 เม.ย. 65 - มอเตอร์เวย์ตะวันออก และกาญจนาภิเษก

ยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์ 12-18 เม.ย. 65 - มอเตอร์เวย์ตะวันออก และกาญจนาภิเษก - HealthServ

ครม.ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ สาย 7 กทม.-บ้านฉาง และสาย 9 วงแหวนรอบกรุงเทพ กาญจนาภิเษก 65 มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565

article image1 - HealthServ
 
 
29 มีนาคม 2565 ครม.มีมติเห็นชอบ ยกเว้นค่าผ่านทาง 2 เส้นทางหลัก จากกรุงเทพออกต่างจังหวัด ดังนี้
 
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) สายกรุงเทพ – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพ – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ)
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพ ถนนกาญจนาภิเษก ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน และตอนบางปะอิน - บางพลี
 
มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 


 
 
การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นมาตรการประจำปี ของครม. ในช่วงเทศกาลสำคัญ 2 ช่วงคือปีใหม่ และสงกรานต์ เป้าหมายเพื่อช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ทำให้การจราจรมีความคล่องตัว ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษทางอากาศ


น่ารู้เรื่องมอเตอร์เวย์

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 และ พ.ศ. 2542 ตามลำดับ  โดยมี 2 สายทาง คือ

1.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 9 ด่าน คือ ด่านฯ ลาดกระบัง บางบ่อ บางปะกง พนัสนิคม บ้านบึง บางพระ หนองขาม โป่ง และ ด่านฯ พัทยา

2.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  เส้นทางสายวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (ตอนบางปะอิน-บางพลี) มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 4 ด่าน คือ ด่านฯ ธัญบุรี 1 ด่านฯ ธัญบุรี 2 ด่านฯ ทับช้าง 1 และ ด่านฯ ทับช้าง 2
 
กรมทางหลวง เปิดให้บริการ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา โดย เก็บค่าผ่านทางตามกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา พ.ศ. 2561 ซึ่งเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ทั้งหมด กรมทางหลวงจะนำฝากกระทรวงการคลังเพื่อนำมาใช้บำรุงรักษาทาง สะพาน และระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ไฟส่องสว่าง กล้อง CCTV รถกู้ภัย โทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นต้น รวมถึงนำไปใช้ก่อสร้างขยายโครงข่ายมอเตอร์เวย์ในสายอื่น ๆ เช่น สายพัทยา – มาบตาพุด ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดิน และรักษาวินัยทางการเงินของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศด้วย

*ภาพจาก มอเตอร์เวย์
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)