× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ยกเว้นท่องเที่ยววีซ่าซาอุฯ หวังส่งผลบวก ธุรกิจการแพทย์ระดับของไทย

หลังจากครม.อนุมัติเพิ่มซาอุดิอาระเบีย เป็นประเทศยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว คาดเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทางการแพทย์ Medical Tourism ที่รัฐหวังให้เป็นอีกเรือธงในการฟื้นภาคท่องเที่ยวของไทยในอนาคตอันใกล้ กลุ่มธุรกิจการแพทย์ระดับสูงได้รับประโยชน์โดยตรง ช่วยยกระดับการแพทย์ไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล


หลังจากที่ ครม. มีมติอนุมัติในหลักการการเพิ่มราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (ซาอุดีอาระเบีย) ในรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) (7 มิถุนายน 2565)

เป็นประเทศที่ 57 ที่ได้รับการยกเว้น (ดูรายชื่อ 56 ประเทศ)

กระทรวงการต่างประเทศ ให้ความเห็นว่า การเพิ่มซาอุดีอาระเบียในรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ ผ.30 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกการเดินทางและการติดต่อระหว่างภาคธุรกิจ และประชาชน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากหลังจากการปรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบียสู่ระดับปกติอย่างสมบูรณ์ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป รวมถึงเพื่อที่ซาอุดีอาระเบียจะได้รับสิทธิการตรวจลงตราเท่าเทียมกับประเทศ GCC อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน


BLS
 คาดตัวผู้ป่วยตะวันออกกลางจะฟื้นตัวอย่างมีนัยยะ แม้จะเป็นเดือน
รอมฏอน นอกจากนี้ตัวเลขขาเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ยังมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทั้ง รายได้ กำไร และ GM ของบำรุงราษฎร์
ㆍ สัญญาณบวกจากตัวเลขนักท่องเที่ยวขาเข้ากลุ่มประเทศตะวันออกกลางใน เม.ย. ซึ่งเป็น
เดือนรอบฏอน ที่ 1.5 หมื่นคน คิดเป็น 76% เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเดือนรอมฎอนก่อน
โควิตในปี 2019
ㆍคาดว่าตัวเลขขาเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางจะสามารถฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่อง จาก
pend-up demand หลังจากเดือนรอมฎอน
ㆍCorrelation พบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมีความสัมพันธ์เชิงบวกถึง 87%
เทียบกับรายได้ของ BH, 77% เทียบกำไร และ 83%เทียบกับ Gross Margin
ㆍมั่นใจได้ว่าการฟื้นตัวของกำไรใน 2022 จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด YOY และอย่างน้อย
กว่าเติมที่เรามองว่าสดลง Q0Q) และโตต่อเนื่องไปถึง 4022
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)