× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ภายใต้โครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ มีความสามารถในการช่วยชีวิต ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้ เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดอัตราพิการของผู้ป่วยฉุกเฉิน ลงได้

article image1 - HealthServ
 โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ภายใต้โครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้คนมีความสามารถในการช่วยชีวิตกันได้มากขึ้น โดยมุ่งหวังต่อการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดอัตราพิการของผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนสร้างเครือข่ายอาสาภายในชุมชนของตัวเอง ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีในครั้งนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ร่วมมือกับ SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการฝึกอบรมและฝึกทักษะให้นักศึกษา บุคลากรครู อาจารย์ ได้ปฏิบัติจริง เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคตได้
 
 


 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์ ผู้อำนวยการแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนั้น ทุกวินาทีมีค่าสำหรับผู้ป่วยมากๆ การรับรู้ภาวะฉุกเฉิน การขอความช่วยเหลือ และการช่วยชีวิตทันทีที่พบเหตุโดยประชาชนระหว่างรอบุคลากรการแพทย์นั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยได้ ในปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ออกมาให้ความรู้แก่ประชาชนมากขึ้น แต่ก็ยังมีผู้ป่วยฉุกเฉินอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และเสียโอกาสที่จะรอดชีวิต
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 
โครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” มีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยทีมวิทยากรที่มีจิตอาสา และมีประสบการณ์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพระดับพื้นฐาน (BLS Instructor) มาบรรยาย และให้ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติกับหุ่นในการปั๊มหัวใจ การช่วยคนที่สำลัก การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
“ขอเพียงเรามีมือสองมือ เราทุกคนก็มีโอกาสช่วยให้คน ๆ นึงรอดชีวิตกลับไปหาคนที่รักได้”
 
ในการอบรมเราจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมซึ่งไม่ใช่บุคลากรการแพทย์ ไม่มีเครื่องมือพิเศษใด ๆ สามารถที่จะใช้มือสองมือของตนในการช่วยชีวิตผู้อื่นได้ รวมถึงการให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันภาครัฐ และเอกชนได้เริ่มมีการติดตั้งเครื่องไว้ตามที่สาธารณะต่างๆ เช่น สนามบิน รถไฟฟ้า ทำให้ประชาชนไทยมีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือช่วยชีวิตได้เร็วขึ้น เช่นเดียวกับในต่างประเทศ

โดยที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้ทำการสอนอบรมมาอย่างต่อเนื่อง และเรามีความตั้งใจที่จะทำต่อไปเรื่อย ๆ “เพราะการช่วยชีวิต รอไม่ได้” และคนที่สำคัญที่สุด คือคนที่อยู่กับผู้ป่วย ณ เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนั้น  ประชาชนทุกคนจึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยดูแลครอบครัว และชุมชนของตน
 
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาเต็มศักยภาพ บูรณาการสู่มาตรฐานสากล เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยทางวิทยาลัยมีความต้องการให้บุคลากรของทางวิทยาลัยที่นอกจากจะเสริมความรู้ ทักษะในการเรียนสายอาชีพ การสร้างรายได้แล้ว เราต้องการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้นอย่างถูกต้องและปลอดภัย

 
 
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต

ครั้งนี้ทางวิทยาลัยจึงได้คัดเลือกบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะการช่วยชีวิต รวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร อุปกรณ์ และ ประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดให้ความรู้กับทางบุคลากรของทางวิทยาลัยได้


 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำบริการด้านสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีบนวิถีของความยั่งยืน พร้อมส่งคืนคุณค่าสู่สังคมด้วยการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ผ่านการส่งมอบความรอบรู้ด้านสุขภาพในประเด็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ตลอดจนส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี  โดยสนับสนุนให้โรงพยาบาลในเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศได้จัดทำการอบรม ตั้งเป้า 10,000 คน ที่จะเป็นผู้มีความสามารถในการช่วยชีวิตในปีนี้
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 รพ.กรุงเทพ อบรม CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
 
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลกรุงเทพ
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง