× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถึง 31 กค 65

โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถึง 31 กค 65 - HealthServ

โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่ 13 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2565 เปิดให้บริการเวลา 8-14 น.
สอบถามโทร 02-2208000 ต่อ 10822

 ต้องจองคิวล่วงหน้า เพราะจะนัดตรวจเฉพาะที่นัดล่วงหน้ามาเท่านั้น 
 
สอบถามโทร 02-2208000 ต่อ 10822 
 
 
เอกสารในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
1. บัตรอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) ฉบับจริงพร้อมสำเนา (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
3. หนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จำนวน 1 ฉบับ
6. ทะเบียนบ้านนายจ้าง จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
8. ใบอนุญาตทำงาน (หนังสือ Work permit / ใบรับคำขอ โดยกรมการจัดหางาน ปี 2565)
(กลุ่มอนุญาตทำงานสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565) จำนวน 1 ฉบับ
9. ค่าตรวจสุขภาพรวม 2,450 บาท
(ประกันสุขภาพ 1 ปี1,600 บาท + ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท + ค่าตรวจโควิด 350 บาท)
 
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลกลาง

ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)