× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 - HealthServ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-111-1111

article image1 - HealthServ
สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคหรือภาวะ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หลอดเลือดสมอง หัวใจ ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
2. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
3. ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
4. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
5. ผู้ที่เป็นโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
6. เด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
7. หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

โดยสามารถจองคิวรับสิทธิฉีดวัคซีนได้ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-111-1111


ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร.02-644-9410

ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)