× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ วัคซีนพาสปอร์ต

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ วัคซีนพาสปอร์ต - HealthServ

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ "วัคซีนพาสปอร์ต"
เริ่มยื่นความประสงค์ขอได้ตั้งแต่ 20 มิถุนายน เป็นต้นไป

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น.
ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่จุดฉีดวัคซีนโควิด -19


เกณฑ์การออกหนังสือรับรองวัคซีน
1.รับรองเฉพาะวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ฉีดในไทย เป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ตามกฏหมาย
ว่าด้วยยา ของราชอาณาจักรไทย หรืออนามัยโลก
2.รับรองตามจำนวนเข็มที่ได้รับจริง
3.หนังสือรับรองให้ใช้เป็นรายบุคคลเท่านั้น
4.เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เขียนไม่ได้ใช้ปั๊ม
ลายนิ้วมือ หัวแม่มือขวา บิดามารดาหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองแทน
5.อัตราค่าบริการ 50 บาท/คน/ครั้ง


เอกสารที่ต้องเตรียม
1.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 ฉบับ
(สำหรับผู้ที่เตรียมเอกสารครบเท่านั้น!!!)
"รับเอกสารหลังยื่นความจำนงแล้ว 3 วันทำการ"
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

884 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)