× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลรามคำแหง ซื้อหุ้นเพิ่มทุน โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ กว่า 241 ล้านบาท

โรงพยาบาลรามคำแหง ซื้อหุ้นเพิ่มทุน โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ กว่า 241 ล้านบาท - HealthServ

โรงพยาบาลรามคำแหง ขยายธุรกิจสู่เชียงราย ลงทุนกว่า 241 ล้านบาท โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วน 40.26% หวังผลตอบแทนเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจในอนาคต

 
7 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลรามคำแหง รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องการได้มาซึ่งเงินลงทุนของบริษัท โดยมติที่ประชุมกรรมการ อนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ของบริษัท วัชรศิริเวช จำกัด เจ้าของและผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ จำนวน 2,415,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 241,550,000 บาท โดยชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด ทำให้โรงพยาบาลรามคำแหงมีสัดส่วนหลังการเข้าลงทุน ร้อยละ 40.26 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (600 ล้านบาท) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำรายการครั้งนี้ เล็งเห็นว่า โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ เปิดบริการมาตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงปัจจุบันรวม 8 ปี  เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 50 เตียง ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือ มีเศรษฐกิจที่ดีและเติบโต และโรงพยาบาลรามคำแหงมีจุดมุ่งหมายขยายธุรกิจไปยังต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น จึงมีความน่าสนใจในการลงทุน และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจในอนาคต


 
กลุ่มผู้ถือหุ้นของบ.วัชรศิริเวช จำกัด (โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์) 
1. บ.โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  2,415,500 หุ้น (40.26%)
2. บ.โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด 1,500,000 หุ้น (25%)
3. กลุ่ม เตชะธีราวัฒน์ 1,026,214 หุ้น (17.10%)
4. บ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด 200,000 หุ้น (3.33%)
5. กลุ่ม ตรรกพฤฒิพันธ์  124,938 หุ้น (2.08%)
6. บ.เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด 100,000 หุ้น (1.67%)
7. บ.โรงพยาบาลเชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 100,000 หุ้น (1.67%)
8. บ.เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด 50,000 หุ้น (0.83%)
9. บ.โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด 30,000 หุ้น (0.5%)
10.อื่นๆ 453,348 หุ้น (7.56%)
รวมทั้งหมด 6,000,000 หุ้น (100%)
 
 
จากเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  ได้ บริษัทประเมินทรัพย์สิน "บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด" เป็นผู้ประเมินราคาธุรกิจอยู่ที่หุ้นละ 102 บาท (โรงพยาบาลรามคำแหงซื้อในราคาพาร์ 100 บาท/หุ้น)
 
 
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลรามคำแหง
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลรามคำแหง

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)