× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลศุภมิตร บริการผ่าตัดต้อกระจก ข้าราชการกทม.เบิกจ่ายตรงได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการผ่าตัดต้อกระจก สำหรับ ข้าราชการกทม. เบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องดีถึง ชาวข้าราชการกทม. ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ และ ครอบครัวผู้มีสิทธิ สามาารถเบิกจ่ายตรงค่าผ่าตัดต้อกระจก ผ่านโครงการ DRGs (โครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม) กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้าเท่านั้น
ตรวจสอบสิทธิการรักษา เบอร์โทร. 098-825-1540

article image1 - HealthServ
ผู้สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายได้ตามโครงการ
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
ผู้รับบำนาญ
บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิข้างต้น เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 
 
ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ
ตรวจสอบสิทธิ 
พบแพทย์เฉพาะทาง
ประเมินค่าใช้จ่าย
ทำนัดผ่าตัด
 
ตรวจสอบสิทธิการรักษาต้อกระจก เบอร์โทร. 098-825-1540 

supamitrhospital.com/eyecenter_bangkok
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลศุภมิตร

โรงพยาบาลศุภมิตร

76 ถ. เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง