× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สระบุรี ชวนผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี ฟรี

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ฉีดทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ จุดบริการห้องตรวจอายุรกรรม ฮ. โรงพยาบาลสระบุรี สอบถามโทร.065-2912622

article image1 - HealthServ
ข่าวดี สำหรับผู้ประกันตน รพ.สระบุรี ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ประจำปี 2565
เปิด Walk In ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์
 
  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 
  • ผู้มีสิทธิตามมาตรา 38 

ฉีดทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ จุดบริการห้องตรวจอายุรกรรม ฮ. โรงพยาบาลสระบุรี
สอบถามโทร.065-2912622
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี

18 ถนน เทศบาล 4 ตำบล ปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี 18000
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง