× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ในสังกัดกทม. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ถึง 31 สิงหาคม 65)

รพ.ในสังกัดกทม. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี (ถึง 31 สิงหาคม 65) - HealthServ

ประชาชนกทม. 7 กลุ่มเสี่ยง จองสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565 ได้แล้ว ณ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จองสิทธิได้ผ่านแอปเป๋าตัง (เฉพาะกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง) สอบถามโทร 02-1111111 หรือ จองผ่านสายด่วน สปสช. 1330 จองแล้วเข้ารับการฉีดได้ถึง 31 สิงหาคม 2565

article image1 - HealthServ

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 
2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 
4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 
6. โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 
7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
***กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา 
 
ระยะเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 1 พ.ค.-31 ส.ค.2565

สำหรับข้อมูลแต่ละโรงพยาบาล ดูรายละเอียดและข้อมูลติดต่อได้จากด้านล่าง

โรงพยาบาลสิรินธร โทร.02-3286900 - 15 ต่อ 10294

โรงพยาบาลสิรินธร ให้บริการ ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โทร.02-3286900 - 15 ต่อ 10294 
เวลา 8-16 น. วันและเวลาราชการ
 
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิล่วงหน้า อาจไม่ได้รับวัคซีนในวันนั้น เนื่องจากวัคซีนมีจำกัดและจัดสรรไว้ให้กับผู้ที่จองล่วงหน้าก่อน

โรงพยาบาลตากสิน โทร. 02-4370123 ต่อ 1169 Link

ให้บริการจันทร์-ศุกร์ 8-15.30 น. ถึง 31 สิงหาคม 2565  
จองคิวผ่านแอปเป๋าตัง วันละ 30 คน และ รับ walk in วันละ 30 คน
สอบถาม โทร. 02-4370123 ต่อ 1169 (งานประชาสัมพันธ์ รพ.ตากสิน)

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บริการฉีดฟรี ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม

ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ผู้ประกันตนมาตร 33 และมาตรา 39) อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุฟรี
 
ติดต่อฉีดวัคซีน คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
วันราชการเวลา 08.00 - 15.00 น.
นำบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วยทุกครั้ง
เข้ารับบริการได้ทันที ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
โทร. 02 289 7760
 
ให้บริการถึง 31 สิงหาคม 2565 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)