ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.เอกชัย เปิดทาง รพ.รามคำแหงถือหุ้น 6.25%

รพ.เอกชัย เปิดทาง รพ.รามคำแหงถือหุ้น 6.25% HealthServ.net

รพ.เอกชัย เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าถือหุ้นเพิ่มโดย รพ.รามคำแหง เพื่อประโยชน์ในการสร้างพันธมิตรธุรกิจ ต่อยอดการเติบโต เตรียมรองรับแผนรุกขยายธุรกิจของโรงพยาบาลในอนาคต

รพ.เอกชัย เปิดทาง รพ.รามคำแหงถือหุ้น 6.25% ThumbMobile HealthServ.net
โรงพยาบาลเอกชัยเพิ่มทุน 20 ล้านบาท (40 ล้านหุ้น)
 
26 เมษายน 2565 โรงพยาบาลเอกชัย แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
 
สาระสำคัญคือการอนุมัติการเพิ่มทุนใหม่ของ บ.เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 20 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  และเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับ 7.20 บาทต่อหุ้น  จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
1. โรงพยาบาลรามคำแหง จำนวน 35 ล้านหุ้น 
2. นพ.รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 5 ล้านหุ้น 
 
ภายหลังเข้าลงทุน โรงพยาบาลรามคำแหงมีสัดส่วนการถือหุ้น 5.27% และนพ.รัชต์ชยุตม์ มีสัดส่วนการถือหุ้นราว 0.84%
 
ความเห็นคณะกรรมการต่อความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เห็นว่าโรงพยาบาลรามคำแหงเป็นโรงพยาบาลชั้นนำมีความมั่นคง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และมีฐานธุรกิจกว้างขวาง ทำให้การเข้ามาลงทุนครั้งนี้ บริษัทจะได้ประโยชน์ในหลายด้าน กล่าวคือ นอกเหนือจากการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และการระดมเงินทุนเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินในระยะยาวแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์ที่สำคัญ อาทิ ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินได้  รวมถึงร่วมพัฒนาเสริมสร้างจุดแข็ง เพิ่มบุคคลากรทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพการให้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะศูนย์อุบัติเหตุและแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ที่มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากและสร้างรายได้ลำดับต้นๆ ให้กับโรงพยาบาลเอกชัย อีกทั้งเป็นการรองรับการให้บริการในโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง 
 

รายละเอียดบุคคลในวงจำกัด 2 ราย
1. โรงพยาบาลรามคำแหง
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลรามคำแหง มีโรงพยาบาลในเครือ 7 แห่ง เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาให้บริการในระดับสากล จดทะเบียนจัดตั้ง 17 พฤศจิกายน 2519 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,200 ล้านหุ้นๆ ละ 0.10 บาท 
 
2. นพ.รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  อนุสาขากระดูกสันหลัง รพ.ไทยนครินทร์  วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และอนุมัติบัตร อนุสาขากระดูกสันหลัง ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประสบการณ์ทำงาน 15 ปี 
 
 
 

รองรับการเติบโตในอนาคต 

 
ทันหุ้น ระบุถึงการเพิ่มทุนครั้งนี้ว่า  "โรงพยาบาลเอกชัย มีเป้าหมายที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยในไตรมาส 2/2565 บริษัทฯเตรียมเปิดให้บริการ “โรงพยาบาลคูน” ดำเนินธุรกิจภายใต้ บจก.เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม  ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ โดยคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80 ล้านบาทต่อปี  และทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขึ้นจากการให้บริการที่ครบวงจร
 
สำหรับใน ปีนี้เชื่อมั่นว่าธุรกิจของบริษัทจะยังคงขยายตัวได้ เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้มีผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) ยังคงเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง  ประกอบกับการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้น  โดยผ่านศูนย์บริการทางการแพทย์ต่างๆ  ทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจ " 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด