× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ศูนย์ทั่วประเทศ เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก 5-11 ปี ป่วย 7 กลุ่มโรคแล้ว วันไหนบ้างเช็คที่นี่

รพ.ศูนย์ทั่วประเทศ เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก 5-11 ปี ป่วย 7 กลุ่มโรคแล้ว วันไหนบ้างเช็คที่นี่ - HealthServ

กระทรวงสาธารณสุขจะบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี และหลังจากที่วัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กชนิดฝาสีส้ม ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว สธ.ได้เริ่มกระจายวัคซีนไปยังรพ.ศูนย์และหน่วยฉีดทั่วประเทศ สำรวจความพร้อม รพ.ศูนย์ต่างๆ ที่ประกาศให้บริการฉีดให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้ เป็นต้นไป แต่ละรพ.และหน่วยบริกาฉีดต่างๆ มีประกาศดังนี้

โรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เด็กอายุ 5-11 ปี ได้แก่ 
1. โรคอ้วน 
2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
3. โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
4. โรคไตวายเรื้อรัง
5. โรคมะเร็งและภูมิคุ้มกันต่ำ
6. โรคเบาหวาน
7. กลุ่มโรคพันธุกรรม  ระบบประสาท  เด็กที่มีพัฒนาการช้า

เด็กกลุ่มเสี่ยง อายุ 5-11 ปี และเด็กอายุ 12-18 ปี

วัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กนี้  ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

โรงพยายาลเด็ก เปิดฉีดวัคซีนโควิด19 ในเด็กอายุ 5-11ปี ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่รับ walk in Link

 โรงพยายาลเด็ก เปิดฉีดวัคซีนโควิด19 ในเด็กอายุ 5-11ปี ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่รับ walk in  ผู้ปกครองสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายตรง โรงพยาบาลเด็ก  โทร 1415 (อัตโนมัติคู่สาย)

สถาบันราชานุกูล เปิดลงทะเบียนนัดฉีด ตั้งแต่ วันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 Link

 สถาบันราชานุกูลเปิดลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ (Pfizer ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี  อายุเป้าหมายที่ฉีด : เด็กที่มีอายุ 5 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน
โดยสามารถลงนัดฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ วันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 นัดช่วงเวลา 14.00-15.00 น. เท่านั้น  โดยวันฉีดผู้ปกครองสามารถเข้าไปในศูนย์วัคซีนสถาบันราชานุกูลได้ 1 คน
 
***ขนาดการใช้วัคซีนลดลงเหลือ 1 ใน 3 (10 ไมโครกรัม) ของผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 8 สัปดาห์
 
กรณีเด็กที่เคยมีการติดโรคโควิด-19 มาแล้ว จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพียงหนึ่งเข็ม โดยเว้นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดือนเมื่อหายดีจากโรคโควิด-19
 
การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง 
 
รับบริการที่ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล ถ.ดินแดง กทม.

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กำหนดฉีดวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 Link

 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดแผนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เข็มแรก  ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
 วัน อังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.   ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลตาก

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
1. เอกสารแสดงความประสงค์ผู้ปกครองให้เด็กได้รับการฉีดวัคซีน
2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีน

หมายเหตุ
- ตามรายชื่อที่แจ้งประสงค์ฉีดกับโรงเรียนอนุบาลตาก รอบแรก 240 คน
- สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนสามารถแจ้งประสงค์ได้ที่โรงเรียนที่เรียนอยู่ และรอการนัดหมายฉีด
- ทางโรงพยาบาลฯ จะประกาศแผนฉีดวัคซีนรอบต่อไป ให้ทราบล่วงหน้าทันทีที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม

รพร.สายบุรี เปิดบริการ Walk in ฉีด ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป Link

รพร.สายบุรี เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีที่มีโรคประจำตัว มีภูมิลำเนาจังหวัดปัตตานี สามารถ Walk in มาได้เลย ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลสมุทรสาคร เชิญเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 5-6 กุมภาพันธ์ 65 Link

โรงพยาบาลสมุทรสาคร เชิญผู้ปกครองเด็ก 5-11 ปี 7 กลุ่มโรค ที่อาศัยใน อ.เมือง สมุทรสาคร เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 5-6 กุมภาพันธ์ เวลา 8.30-14 น. ณ ลานหลังคาโค้งต้นโพธิ์ รพ.สมุทรสาคร นำหลักฐานตามระบุในภาพ มาด้วย  

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประกาศติตต่อนัดหมายรับวัคซีน คลินิกเด็กเฉพาะโรค Link

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประกาศให้ผู้ป่วยเด็ก 5-11 ปี เข้าเกณฑ์ 7 กลุ่มโรค ติตต่อรับวัคซีน โดยติดต่อคลินิกเด็กเฉพาะโรค ตามใบนัดดหรือคลินิกเด็ก โทร 074-273100 ต่อ 1255-7 เวลา 9-15 น.  

รพ.ยะลา ประกาศลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 กุมภาพันธ์ 65 Link

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 กุมภาพันธ์ 65 ที่งานประชาสัมพันธ์ รพ.ยะลา โทร 073-244711-7  กำหนดฉีดวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 65 ณ รพ.ศูนย์ยะลา 

หมายเหตุ สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ไม่มีโรคประจำตัว รพ.จะให้บริการฉีดในสถานศึกษาที่เด็กกำลังเรียนอยู่ 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดฉีด วันที่ 8 และ 10 กุมภาพันธ์ Link

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 5-11 ปี วันที่ 8 และ 10 กุมภาพันธ์ เป็นระยะที่ 1  ณ จุดฉีดรพ.พระนครศรีอยุธยา  และ รพ.เสนา 
 
ส่วน ระยะที่ 2 จะเริ่มฉีด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี กลุ่มปกติ (ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เข้ารับการฉีดได้ที่โรงเรียนหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน) 
 
การฉีดต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง เท่านั้น  

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดฉีดในวันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 65 Link

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สำหรับเด็ก 5-11 ปี ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค สำหรับน้องๆ   ในเขตอำเภอเมือง สุราษฏร์ธานี จะเริ่มฉีดเข็ม 1 ในวันจันทร์ที่ 7 และ วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์  เวลา 08.00 - 12.00 น. น้องๆ จะได้รับการนัดหมายจากคุณหมอที่ดูแลประจำ และคุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามหรือนัดหมายเพิ่มเติมได้ผ่านห้องตรวจเด็กในเวลา 08.30 -15.30น ในวันราชการ นะคะ แล้วมาพบกันนะจ๊ะ

โรงพยาบาลอุดรธานี เปิดลงทะเบียน วันที่ 2,3,5 กุมภาพันธ์ Link

โรงพยาบาลอุดรธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก 5-11 ปี ที่มีโรคเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ใน วันที่ 2,3,5 กุมภาพันธ์ เวลา 8-16 น. ณ ศูนย์วัคซีนม.ราชภัฎอุดรธานี สาขากรมหลวงประจักษ์ฯ อาคารกิจกรรมนักศักษา   โดยต้องมีภูมิลำเนาในอุดรธานี 
 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า เชิญเด็กฉีดวัคซีนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65 Link

 โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอเชิญเด็กที่มีโรคประจำตัว อายุ 5-11 ปี และเด็กนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6  ขอเชิญเด็กที่มีโรคประจำตัว อายุ 5-11 ปี และเด็กนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6  ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน เขตอำเภอเมืองจันทบุรี มารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 65  ณ ลานค้าชุมชน (ตรงข้ามจวนผู้ว่า) ตั้งแต่ 7-12 น. 

การฉีดเชิงรุกที่โรงเรียน กำหนดการดังนี้
7 กุมภาพันธ์ 65 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี และโรงเรียนสฤษดิเดช
8 กุมภาพันธ์ 65 โรงเรียนอำนวยวิทย์ และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กำหนดฉีดศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 Link

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประกาศบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ป่วยเด็ก 5-11 ปี ประจำวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เวลา 08.00 - 15.00 น.

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เริ่มฉีดแล้ว เช็ครายชื่อโรงเรียนได้ที่เพจ Link

จุดฉีด ในอ.เมือง คือที่ เซ็นทรัลนครราชสีมา ประตูเปิด 8.30 น เริ่มฉีด 9 น. เช็ครายชื่อประจำวันได้ที่ เพจรพ.

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี Link

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1
สำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี
สถานที่ให้บริการ :  ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน
เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันฉีดวัคซีน
1. สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประชาชนของผู้ปกครอง
เข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 7 -10 กุมภาพันธ์ 2565 ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.
 
หมายเหตุ
1. หากท่านนัดหมายวันเข้ารับบริการแล้วไม่สามารถยกเลิกและเลื่อนนัดได้ทุกกรณี 

โรงพยาบาลปากช่องนานา คิกออฟฉีด 4 กุมภาพันธ์ Link

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู กำหนดฉีดวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 Link

การให้บริการวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5-11 ปี โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. - 14.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลหนองบัวลำภู หมายเหตุ : 1. สถานศึกษาที่มีน้องๆอายุตามเกณฑ์การรับวัคซีน สามารถนำน้องๆเข้ารับวัคซีนเป็นสถานศึกษาตามวันและเวลาที่กำหนด 2. น้องๆที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยทุกครั้ง

โรงพยาบาลหนองคาย ฉีดวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ Link

โรงพยาบาลหนองคาย ฉีดเด็ก 5-11 ปี 7 กลุ่มโรค วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 9-15 น. ที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.หนองคาย สิ่งที่ต้องนำมาด้วย 
1. บัตรประชาชนเด็ก 2.ซองยาโรคประจำตัว  
เข็ม 2 ห่างกัน 8 สัปดาห์

รพ.น่าน จัดฉีดในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ Link

รพ.น่าน ขอเชิญชวน ลูกหลานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ที่อาศัยในเขตอำเภอเมืองน่าน หรือ ต่างอำเภอที่ได้รับการรักษาที่รพ.น่าน
...รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สูตรสำหรับเด็ก (ขวดฝาส้ม) 
...ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 - 15.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน
กลุ่มเสี่ยงได้แก่
1.โรคอ้วน ที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น 
2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง 
3.โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
4.โรคไตวายเรื้อรัง 
5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 
6.โรคเบาหวาน 
7.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 
...ทั้งนี้หากผู้ป่วยเด็กที่อาศัยอยู่ต่างอำเภอ มีความลำบากในการเดินทาง จะมีบริการฉีดวัคซีน ที่รพ.ชุมชน ใกล้บ้านท่านทุกแห่งต่อไป.
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)