× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สวนดอก เปิดสายด่วนโควิด (สำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน)

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิด Suandok COVID-19 Health Line สายด่วน โทร.096-7546516 และ 083-9278400 ให้คำปรึกษา ระหว่างเวลา 08.00-20.00น. (สำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน) คัดกรองตอบทุกคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับ COVID-19 หากพบเข้าข่าย จะทำการส่งต่อหน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ทันที

article image1 - HealthServ
รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “สายด่วน Suandok COVID-19 Health Line นี้จะให้บริการตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ COVID-19 โดยมีพยาบาลให้บริการตอบทุกคำถาม  ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเอง ตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า คัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาตรวจเองที่โรงพยาบาล สายด่วนนี้จะช่วยให้ประชาชนคลายสงสัย รู้สึกสบายใจ หายวิตกกังวลว่าตนเองจะป่วยด้วย COVID-19 หรือไม่ และหากกรณีพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงจะมีการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในทันที”
 
     Suandok COVID-19 Health Line โทร.096-7546516 และ 083-9278400 ให้คำปรึกษา ระหว่างเวลา 08.00-20.00น. (สำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน)
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ซอย 2 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง