× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

รวบรวมเรื่องน่ารู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปากและฟัน การทำฟันต่างๆ การอุดฟัน ถอนฟัน รากฟัน ฯลฯ

article image1 - HealthServ
ชุดข้อมูลความรู้เรื่องสุขภาพทันตกรรม จากฝ่ายทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ให้บริการทางทันตกรรมโดยให้บริการทั้งในระดับทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง ได้มาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัย รวดเร็ว และให้บริการผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นสำคัญ 

การอุดฟันด้วยอมัลกัม และวัสดุสีเหมือนฟัน ต่างกันอย่างไรนะ?

การอุดฟันด้วยอมัลกัม และวัสดุสีเหมือนฟัน ต่างกันอย่างไรนะ? รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
การอุดฟันด้วยอมัลกัม และวัสดุสีเหมือนฟัน ต่างกันอย่างไรนะ? รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
 

โรคเหงือกและปริทันต์อักเสบคืออะไร จัดการอย่างไร

โรคเหงือกและปริทันต์อักเสบคืออะไร จัดการอย่างไร รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
โรคเหงือกและปริทันต์อักเสบคืออะไร จัดการอย่างไร รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
 

การรักษาคลองรากฟัน คืออะไร

การรักษาคลองรากฟัน คืออะไร รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
การรักษาคลองรากฟัน คืออะไร รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
 

ใส่ฟันเทียม มีกี่ประเภท

ใส่ฟันเทียม มีกี่ประเภท รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
ใส่ฟันเทียม มีกี่ประเภท รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
 

ปวดฟันคุด ต้องศัลยกรรม

ปวดฟันคุด ต้องศัลยกรรม รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
ปวดฟันคุด ต้องศัลยกรรม รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
 

รากเทียมคืออะไร

รากเทียมคืออะไร รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
รากเทียมคืออะไร รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
 

การแปรงฟันให้ถูกวิธี

การแปรงฟันให้ถูกวิธี รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
การแปรงฟันให้ถูกวิธี รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
 

การฉายรังสีหรือรังสีรักษา ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศรีษะและลำคอ

การฉายรังสีหรือรังสีรักษา ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศรีษะและลำคอ รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
การฉายรังสีหรือรังสีรักษา ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศรีษะและลำคอ รอบรู้เรื่องทันตกรรม ปากและฟัน (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
 

การเลือกยาสีฟันสำหรับเด็ก

การเลือกยาสีฟันสำหรับเด็ก
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 1000 ppm ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น
- ใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ 1000 ppm ทุกช่วงอายุ แปรงฟันให้ลูกได้เลย
- เด็กเล็กผู้ปกครองแปรงฟันให้ลูกน้อย
- ใช้ผ้าเช็ดฟองยาสีฟัน ไม่ต้องบ้วนน้ำ
- ฝึกงดนมมื้อดึกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง