× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ระวัง 5 โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กช่วงหน้าฝน

ระวัง 5 โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กช่วงหน้าฝน - HealthServ

ในช่วงฤดูฝนของทุกปี โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก 5 โรค ได้แก่ 1. โรคมือเท้าปาก 2. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV 3.โรคไข้หวัดใหญ่ 4.โรคอุจจาระร่วง 5.โรคไข้เลือดออก กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้โรงเรียนเคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคติดต่อ

 
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ เปิดเผยข้อมูลจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปี โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก 5 โรค ได้แก่ 
1. โรคมือเท้าปาก 
2. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV 
3.โรคไข้หวัดใหญ่ 
4.โรคอุจจาระร่วง 
5.โรคไข้เลือดออก 
 
ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อกันได้ง่ายเมื่อเด็กอยู่รวมกันจำนวนมากในโรงเรียน


 
article image2 - HealthServ
 
 
คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน และเป็นช่วงเปิดภาคเรียนแบบ onsite ของสถานศึกษาต่างๆ มากขึ้น ทำให้มีการรวมตัวของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง  
 
กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้โรงเรียนเคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจและการสัมผัส โดยการสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปาก หรือขยี้ตา งดใช้ผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ แก้วน้ำ หรือหลอดดูดน้ำร่วมกัน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ลดความแออัด และทำความสะอาดอยู่เสมอ ร่วมกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้โรงเรียนมีการคัดกรองอาการป่วยในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบเด็กป่วยให้หยุดเรียน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด หากพบการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียน ให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อทำการควบคุมโรค และผู้ปกครองควรเฝ้าระวังอาการผิดปกติของบุตรหลาน หากมีอาการป่วยควรให้นักเรียนหยุดเรียนและพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)