× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รัฐบาลย้ำ ติดโควิด ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 รักษาฟรีทุกสิทธิ [บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ]

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

รัฐบาลย้ำ ติดโควิด ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 รักษาฟรีทุกสิทธิ [บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ] ติดต่อ สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 สำหรับประชาชนทั่วไป และ กด 18 สำหรับกลุ่ม 608, ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ หรือที่ สายด่วน เอราวัณ 1669 กด 2 ได้


ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ รักษาฟรีทุกสิทธิ


จากที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การยกเลิกกรณีที่มีเหตุสมควรเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อรองรับการเป็นโรคประจำถิ่น พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลเป็นการปรับปรุงรูปแบบการรักษาโควิด 19 โดยยกเลิกการรักษาแบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation-HI) และฮอสพิเทล โดยยกเลิกสำหรับผู้มีสิทธิบัตรทองตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 และกลุ่มผู้มีสิทธิประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 65 เป็นต้นมานั้น
หลังการยกเลิกดังกล่าวผู้ป่วยโควิด19  ประชาชนทุกคนยังคงได้รับการรักษาฟรีตามสิทธิทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ขณะที่ผู้ป่วยอาการสีแดงที่วิกฤต ยังสามารถใช้สิทธิ UCEP เข้ารักษาแห่งใดก็ได้เช่นเดิม


ทั้งนี้ ภายหลังการปรับขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นมาประชาชนที่ตรวจพบว่าเป็นโควิด19 เช่นตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ไม่ต้องโทรแจ้ง 1330  เพื่อเข้าระบบหรือรับยาเช่นในอดีต แต่สามารถโทรสอบถามขั้นตอนดำเนินการ หรือ กรณีมีผู้ป่วยหนักประสานหาเตียงเพื่อเข้าโรงพยาบาลสามารถโทร สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 สำหรับประชาชนทั่วไป และ กด 18 สำหรับกลุ่ม 608, ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ หรือที่ สายด่วน เอราวัณ 1669 กด 2 ได้


สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง

สามารถติดต่อที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข, คลินิกชุมชนอบอุ่น, หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่, สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ หรือ ร้านยาในโครงการ "เจอ แจก จบ"  โดยสามารถตรวจดูรายชื่อร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการเจอ แจก จบ ได้ที่

www.nhso.go.th/downloads/197สำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคม

ผู้ประกันตนที่มีอาการป่วยไม่รุนแรงรักษาแบบเจอ แจก จบ ณ สถานพยาบาลประกันสังคมและ สถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชนทุกแห่ง คลินิกและร้านยา ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในตามดุลพินิจของแพทย์ ก็เข้ารักษาในโรงพยาบาลประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน หากมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สามารถเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง หรือกรณีหน่วยงานใดมีสิทธิรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้ก็รักษาตามสิทธิที่องค์กรกำหนด

ที่มา ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

article image2 - HealthServ

สปสช. จับมือ 2 แอป ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิดทางไกลตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2565 สปสช. สานต่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว ผ่านการร่วมมือกับ 2 บริษัทผู้ให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัล

 • แอป Good Doctor - ของ บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
 • แอป MorDee (หมอดี) ของ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด

เพื่อทำการดูแลผู้ป่วยฯ ผ่านบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) พร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้าน

***รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่อยู่ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เท่านั้น***

เมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว) ที่มีอาการดังต่อไปนี้
• มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
• ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
• เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก
• มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง

สามารถเลือกลงทะเบียนตามแบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการ Self-Isolation สำหรับผู้ป่วย COVID-19 สนับสนุนโครงการโดย สปสช. และ สวทช. ผ่านการให้บริการบน

1. แอปพลิเคชัน Good Doctor Technology ให้บริการโดย บริษัท กู็ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย): https://forms.gle/YKVMKy1p8FRDDBje7

หรือ

2. แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ให้บริการโดย ทรู เฮล์ท บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด: https://form.typeform.com/to/cNKqNz3p

เพื่อพบแพทย์ผ่านออนไลน์ ซักถามและจ่ายยาตามอาการ ให้คำแนะนำการใช้ยารักษาโควิด-19 พร้อมจัดส่งถึงบ้าน
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


article image3 - HealthServ

 รัฐบาลย้ำ ติดโควิด ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 รักษาฟรีทุกสิทธิ [บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ]
 รัฐบาลย้ำ ติดโควิด ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 รักษาฟรีทุกสิทธิ [บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ]

แนวปฏิบัต ผู้ติดเชื้อโควิด สิทธิบัตรทอง ต้องทำอย่างนี้

แนวปฏิบัต ผู้ติดเชื้อโควิด สิทธิบัตรทอง ต้องทำอย่างนี้ รัฐบาลย้ำ ติดโควิด ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 รักษาฟรีทุกสิทธิ [บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ]
แนวปฏิบัต ผู้ติดเชื้อโควิด สิทธิบัตรทอง ต้องทำอย่างนี้ รัฐบาลย้ำ ติดโควิด ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 รักษาฟรีทุกสิทธิ [บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ]
สิทธิบัตรทอง ติดเชื้อโควิด 19 ต้องทำยังไงบ้างนะ??
 •  มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโควิด 19
 • ตรวจ ATK ขึ้น 1 ขีด  ไม่พบเชื้อ ไม่ติดโควิด 19 แต่ถ้าเสี่ยงสูงต้องกักตัว 5+5 วัน
 • ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด พบเชื้อโควิด 19 รักษาตามแนวทางดังนี้
 รักษาตามแนวทาง "เจอ แจก จบ" ของกระทรวงสาธารณสุข
 •  ไปที่หน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่
 • หรือ โทร.ประสานร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ ‘รับยา-แนะนำการใช้ยา’

 ดูรายชื่อร้านยาที่ https://www.nhso.go.th/downloads/197

 ดูตำแหน่ง “ร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว” บนแผนที่ดิจิทัลกับ NOSTRA Map ที่
https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/covid19pharmacy,feed/th

ร้านขายยารับเฉพาะผู้ป่วยสิทธิบัตรทองหรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น  กักตัว 7+3 วัน


กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 หรือมีอาการรุนแรง
 •  รับการรักษาตามดุลพินิจแพทย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่ว่าจะเป็นรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือแพทย์สั่งให้รักษาที่บ้าน Home ward)
 • เข้ารักษาที่หน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่
 • กลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี, ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์

 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ สีแดง
 •  อาการ ได้แก่ หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า ซึมลง ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94
 • ใช้สิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ เข้ารักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 สอบถามเพิ่ม สายด่วน สปสช. 1330

ผู้ติดเชื้อโควิด -19 สิทธิบัตรทอง

ผู้ติดเชื้อโควิด -19 สิทธิบัตรทอง รัฐบาลย้ำ ติดโควิด ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 รักษาฟรีทุกสิทธิ [บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ]
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 สิทธิบัตรทอง รัฐบาลย้ำ ติดโควิด ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 รักษาฟรีทุกสิทธิ [บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ]

แนวปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 [Link]

แนวปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 รัฐบาลย้ำ ติดโควิด ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 รักษาฟรีทุกสิทธิ [บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ]
แนวปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 รัฐบาลย้ำ ติดโควิด ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 รักษาฟรีทุกสิทธิ [บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ]
ติดต่อ สายด่วน ประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

หากตรวจโควิดขึ้น 2 ขีด

1. รักษาตามแนวทาง เจอ แจก จบ (ผู้ป่วยนอก)
หากอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) รักษาแบบ OP - self isolation (รักษาแบบผู้ปวยนอกกักตัว) หรือ เจอ แจก จบ  โดย ติดต่อ สถานพยาบาลประกันสังคม/รพ.รัฐ/รพ.เอกชนที่ร่วมให้บริการ / คลินิกและร้านยา ที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช (บัตรทอง)  ฟรี

2. กรณีจำเป็นต้องรักษาแบบ ผู้ป่วยใน
ตามดุลยพินิจแพทย์ ของสถานพยาบาลประกันสังคม  จะเข้ารักษา ฟรี

3. เจ็บป่วยฉุกเฉิน สีเหลือง-แดง
อาการ ได้แก่ หอบเหนื่อหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อค/โคม่า ซึมลง ไข้สูงกว่า 39 องศา  ค่าอ๊อกซิเจนต่ำกว่า 94

หากเข้าเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วย สีเหลือง-แดง ใช้สิทธิ UCEP Plus ณ รพ.รัฐ-เอกชน ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง