× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

HPV ภัยเงียบในผู้ชาย ภัยร้ายผู้หญิงวัยทำงาน ราชวิถี ชวนฉีดวัคซีน HPV

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

โรคร้าย! ของผู้หญิงวัยทำงาน : มะเร็งปากมดลูก (เป็นอันดับ 3 ของมะเร็งในผู้หญิงไทย) หยุด! เชื้อร้าย ที่ทำลายความมั่นใจ : HPV ภัยเงียบในผู้ชาย

article image1 - HealthServ
ด้วยความห่วงใยจาก : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
สนใจติดต่อนัดหมายฉีดวัคซีน HPV หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 6 อาคารทศมินทราธิราช โทร 02 206 2900 ต่อ 10600
article image2 - HealthServ

article image3 - HealthServ

ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี

2 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.02 206 2900, 02 354 8108, 02 644 7000
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง