× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รามคำแหงเปิดสอน กัญชาศาสตร์ เริ่ม ก.ค. 65

รามคำแหงเปิดสอน กัญชาศาสตร์ เริ่ม ก.ค. 65 HealthServ.net
รามคำแหงเปิดสอน กัญชาศาสตร์ เริ่ม ก.ค. 65 HealthServ.net

ข่าวดีสำหรับการเรียนรู้เรื่องกัญชาอย่างเป็นระบบ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนเนื้อหาวิชา "กัญชาศาสตร์" รหัสวิชา BOT4806 กัญชาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เปิดสอนทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม (สอบ) สอนโดย อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย และคณะ สนใจติดต่อภาควิชาชีววิทยา

รามคำแหงเปิดสอน กัญชาศาสตร์ เริ่ม ก.ค. 65 HealthServ
 
 

เนื้อหาการเรียน
 

- ประวัติศาสตร์กัญชาไทยและกัญชาโลก
- ชีววิทยาของพืชกัญชา
- สารเคมีสำคัญในพืชกัญชา
- การปลูก สายพันธุ์ และการใช้ประโยชน์
- ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา
- และอื่น
 

 
 

แผนการสอน


แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันเวลาเรียน : ทุกวันพุธ เวลา 09.30 - 11.20 น.
สถานที่ : ห้อง SCL509 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ผู้สอน : อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย และคณะ
 
 
ครั้งที่ 1.  วันพุธที่ 6 ก.ค. 2565 Introduction and Review 
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
 
ครั้งที่ 2  วันพุธที่ 20 ก.ค. 2565
คุณสมบัติของพืชกัญชาจากอดีตถึงปัจจุบัน
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
 
ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 27 ก.ค. 2565
Etnobotany of Cannabis Plants
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
 
ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 3 ส.ค. 2565
Biology of Cannabis (Cannabis Botany)
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
 
ครั้งที่ 5  วันพุธที่ 10 ส.ค. 2565
Phytochemical and Bio-active Compounds (1)
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
 
ครั้งที่ 6  วันพุธที่ 17 ส.ค. 2565
Phytochemical and Bio-active Compounds (2)
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
 
ครั้งที่ 7  วันพุธที่ 24 ส.ค. 2565
Endo-cannabinoids system in body
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
 
ครั้งที่ 8  วันพุธที่ 31 ส.ค. 2565
Cultivated pattem and strains
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
 
ครั้งที่ 9  วันพุธที่ 14 ก.ย. 2565
Seeds and seed germination
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
 
ครั้งที่ 10  วันพุธที่ 21 ก.ย. 2565
Vegetative growth and Reproductive growth
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
 
ครั้งที่ 11  วันพุธที่ 28 ก.ย. 2565
Harvesting and Post-harvesting
 
ครั้งที่ 12  วันพุธที่ 5 ต.ค. 2565
Medicinal usage and Recreation usage
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย
 
ครั้งที่ 13  วันพุธที่ 12 ต.ค. 2565 
Cannabis Laws and Pubic Policy
อ.(พิเศษ) เอกฤทธิ์ จิตรหาญ
 
ครั้งที่ 14  วันพุธที่ 17 ต.ค. 2565 
Conclusion
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย และอ.(พิเศษ) เอกฤทธิ์ จิตรหาญ
 
ครั้งที่ 15 คณะจัดสอบเอง EXAMINATION
อ.ประสิทธิ์ บุญไทย และอ.(พิเศษ) เอกฤทธิ์ จิตรหาญ
 
 

ติดต่อภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เว็บไซต์ www.bio.sci.ru.ac.th/
  • เฟซบุ๊ค Bio_ram_official
  • ภาควิชาชีววิทยา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCL) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  • โทร. 02-3108418
  • Youtube Channel Bio Ram Official
รามคำแหงเปิดสอน กัญชาศาสตร์ เริ่ม ก.ค. 65 HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง