× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.รามา เปิดบริการ ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน Discharge Lounge

รพ.รามา เปิดบริการ ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน Discharge Lounge - HealthServ

รพ.รามา เปิดให้บริการ ห้องรับรองผู้ป่วย ก่อนกลับบ้าน Discharge Lounge รองรับสำหรับผู้ป่วยระหว่างรอญาติรับกลับบ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนเตียงของหอผู้ป่วยให้คล่องตัวขึ้น หรูหรา สะดวกสบาย ดีต่อคนใจทั้งผู้ป่วยและญาติ


เกณฑ์ผู้ป่วยที่สามารถใช้บริการ
  • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นั่งได้และเดินเข้าห้องน้ำได้เอง หรือใช้รถนั่งในกรณีมีคนดูแลส่วนตัว
  • อาการทางคลินิกคงที่ ไม่มีโรคร่วมทางจิตเวช ภาวะหลงลืม ภาวะสมองเสื่อมที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด
  • ไม่มีภาวะติดเชื้อที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย
  • ไม่ต้องการการพยาบาลเพิ่มเติม เช่น การใช้ออกซิเจน การสวนปัสสาวะ การให้อาหารทางสายยาง


สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ห้องน้ำชาย หญิง
  • โทรทัศน์
  • CCTV
  • อาหารและเครื่องดื่ม

สถานที่
ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) ข้างหน่วยบริการสุขภาพบุคลากร
เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 20.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2201-0865, 0-2201-0866

ข้อมูลจากงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)