News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
รายงานการฉีดวัคซีนในไทย กุมภาพันธ์ 64 ถึง ปัจจุบัน HealthServ.net
รายงานการฉีดวัคซีนในไทย กุมภาพันธ์ 64 ถึง ปัจจุบัน HealthServ.net

รายงานการฉีดวัคซีนรายวันโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบัน Call Center 1422 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


รายงานการฉีดรายเดือน
* เปลี่ยนรูปแบบการรายงาน จากรายงานรายวัน เป็นการรายงานรายสัปดาห์  รายงานรายวันวันสุดท้าย คือวันที่ 21 มกราคม 2565 จากนั้นปรับเปลี่ยนการรายงานเป็นรายสัปดาห์ เริ่มต้น สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม 2565 (วันที่ 24-30 มกราคม 2565) 


Call Center 1422 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


เพิ่มเติม 
รายงานความคืบหน้าเรื่องวัคซีน COVID-19 กระทรวงอุดมศึกษา - ข้อมูลรายงานของประเทศไทย ทั่วโลกและประเทศในอาเซียน

ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดเป้าหมายเบื้องต้น 11 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ตาก นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรีชลบุรี และเชียงใหม่ เป็นจำนวนวัคซีนรวม 110,000 โด๊ส ปัจจุบันได้ทำการกระจายให้กับประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว 

วัคซีนโควิด 19 ที่มีให้บริการในประเทศไทย มี 2 กลุ่ม คือ
1. วัคซีนหลักโดยรัฐบาล จัดสรรให้ฟรี กับประชาชนทุกคน 
  1. วัคซีนป้องกันโควิด 19 แอสตร้าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) โดยให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง ห่างกัน 10-12 สัปดาห์
  2. วัคซีนโคโรนาแวค หรือ ซิโนแวด (CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine) เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งขณะนี้กำหนดให้ในผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง ห่างกัน 2 – 4 สัปดาห์
  3. วัคซีนไฟเซอร์ เป็นวัคซีนชนิด mRNA หลักตัวใหม่ที่จัดซื้อ จากบริษัท Pfizer-BioNTech สามารถฉีดให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ 
2. วัคซีนทางเลือก จัดหาและจัดสรรโดยองค์กร/กลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับวัคซีนหลักของรัฐบาล มีดังนี้
  1. วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา เป็นวัคซีนชนิด mRNA มีองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐ เป็นผู้ทำสัญญาและสั่งซื้อกับตัวแทนในประเทศไทย และดำเนินการจัดสรรโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนประเทศไทย กระจายให้กับประชาชนที่มีความต้องการ ผ่านการจองซื้อ ในราคารวมค่าบริการที่แตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาล
  2. วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนเชื้อตาย ของรัฐบาลประเทศจีน ดำเนินการจัดซื้อ นำเข้า บริหารและจัดสรร โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดซื้อจากรัฐบาลประเทศจีนโดยตรง  กำหนดเงื่อนไขการจัดสรรตามประเภทหน่วยงาน/องค์กรและวัตถุประสงค์ ที่กำหนด หน่วยงาน/องค์กรที่รับจัดสรรจะต้องสั่งซื้อ เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แต่ในปัจจุบัน ได้อนุญาตให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถจำหน่ายให้กับประชาชนที่ต้องการจองซื้อและรับบริการฉีดได้โดยตรง
*อนาคตอาจมีหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถนำเข้าวัคซีนชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์วัคซีนที่เปลี่ยนไปทั้งในระดับนานาชาติ และในประเทศ

วันดีเดย์ 7 มิถุนายน 64 คิกออฟเริ่มทำการฉีดวัคซีนโควิด พร้อมกันทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการดำเนินงานคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด 19 ครึ่งวันแรกจาก 986 จุดฉีดทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนแล้ว 143,116 คน ภาพรวมราบรื่นดี ไม่แออัด ส่วนศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อวันนี้ ฉีดให้ผู้พิการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ครูในกทม. ประชาชนที่จองคิวในระบบต่างๆ รวม 1 หมื่นคน
 
          วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการดำเนินการคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวนมากพร้อมกันทั่วประเทศครึ่งวันแรก รวม 986 จุดฉีดทั่วประเทศ ข้อมูลถึงเวลา 12.00 น. พบว่า มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 143,116 คน แบ่งเป็นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี 73,273 คน กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังอายุน้อยกว่า 60 ปี 21,924 คน อสม.และบุคลากรทางการแพทย์ 12,081 คน และอื่นๆ โดยวันนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
 
          “วันนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีน 1 หมื่นคน ได้แก่ ผู้พิการ 250 คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 750 คน ครูในกรุงเทพฯ 4 พันคน และประชาชนที่จองคิวในระบบต่างๆ 5 พันคน ระบบการจัดฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้มารับการฉีดวัคซีนได้รับความสะดวกสบาย จากการให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2564 รวม 155,028 คน ใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 374 คนต่อวัน ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนรับบริการอย่างรวดเร็วเฉลี่ย 51 นาทีต่อคน” นายแพทย์โอภาสกล่าว - ข่าวสาธารณสุข 7 มิย 64

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง