× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

จากการเก็บข้อมูลมีผู้ป่วยรวมทั้งหมด 14 ราย เป็นผู้ป่วยเด็กจำนวน 5 ราย ที่มีผลกระทบ อาการป่วยจากกัญชา แบ่งเป็น เด็กชาย 4 ราย เด็กหญิง 1 ราย ได้รับกัญชาโดยตั้งใจ 9 ราย ได้รับกัญชาโดยไม่ตั้งใจ 5 ราย

 
11 กรกฎาคม 2565  คณะอนุกรรมการจัดทำข้อแนะนำเรื่องผลกระทบของกัญชาต่อเด็ก โดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา โดยระบุว่า จากผลของการเปิดกัญชาเสรี ทำให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงกัญชาได้ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ คณะอนุกรรมการจัดทำข้อแนะนำเรื่องผลกระทบของกัญชาต่อเด็กร่วมกับศูนย์ข้อมูลของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจึงขอความร่วมมือกุมารแพทย์รายงานเด็กที่มีผลกระทบ/อาการป่วยจากกัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องเด็กจากกัญชาต่อไป
 
 
นับจากการปลดล็อคกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้มีรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีผลกระทบ/อาการป่วยจากกัญชามายังราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
(เริ่มเก็บรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชาวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
 
 
ข้อมูลวันที่ 1-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีจำนวนผู้ป่วยเด็ก 5 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
 
 
รายที่ 1 เด็กชาย อายุ 14 ปี 10 เดือน
อยู่จังหวัดสุรินทร์
ได้นำใบกัญชามาสูบเพื่อนันทนาการ มีอาการสับสนกระวนกระวาย และมีอาการชักร่วมด้วย ส่งตรวจสารกัญชาในปัสสาวะได้ผลบวก (positive) เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการ โดยยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รอทีมสหวิชาชีพร่วมประเมิน เนื่องจากมีการใช้ยาเสพติดประเภทยาบ้าร่วมด้วย (Definite case)
 

รายที่ 2 เด็กหญิง อายุ 11 ปี 4 เดือน 
อยู่จังหวัดอุดรธานี
ได้รับกัญชาโดยไม่รู้ตัวจากการรับประทานต้มไก่ใส่ใบกัญชา ที่รุ่นพี่ชั้น ป.6 นำใบกัญชามาจากที่บ้านเพื่อประกอบอาหารในวิชาคหกรรมแล้วชวนไปรับประทาน มีง่วงนอน ซึม สั่น เดินเซ พูดไม่ชัด คลื่นไส้ อาเจียน ตรวจสารกัญชาในปัสสาวะวันที่ 4 หลังรับประทานให้ผลลบ รับเข้าการรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 3 วัน เพื่อติดตามอาการ แพทย์ประสานกับทางโรงเรียนเพื่อทราบและโรงเรียนได้จัดการแล้วตามความเหมาะสม (Probable case)
 
 
รายที่ 3 เพศชาย อายุ 14 ปี
อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังประกาศการใช้กัญชาเส เด็กได้นำดอกกัญชาที่ได้รับจากเพื่อนมาสูบจากป้องกัญชาและมวนบุหรี่ใส้กัญชา ครูจับได้ว่าแอบสูบ หลังสูบมีอาการง่วงนอน ซึม มึน เมา หัวเราะ เคลิ้ม อารมณ์ดีกว่าปกติ สลับกับมีพฤติกรรมก้าวร้าวเอะอะโวยวาย กระตุกแบบสะดุ้ง ตรวจ urine THC test strip จากโรงเรียน positive รักษาเบื้องต้นและกลับบ้าน (Definite case)
 
 
รายที่ 4 เพศชาย อายุ 16 ปี
อยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับกัญชาโดยดื่มชากัญชาที่เพื่อนนำมาให้ลองดื่ม เด็กอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร หลังดื่มชากัญชารู้สึกง่วง มีน ซึมและหลับไปไม่รู้ตัว อาเจียนมาก เด็กไม่รู้ตัวและจำเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ได้ เมื่อตื่นมาจึงบอกแม่ว่าดื่มชากัญชาที่เพื่อนนำมาให้ลอง แม่พาเด็กมาพบแพทย์ตามนัด ให้คำแนะนำเด็กว่าไม่ควรบริโภคอีก (Probable case)
 
 
รายที่ 5 เด็กชาย อายุ 4 ปี 6 เดือน
อยู่จังหวัดนนทบุรี
พัฒนาการล่าช้า ได้รับกัญชาโดยไม่รู้ตัว ดื่มชากัญชาของย่าต้มเองโดยใช้ดอกและใบ 5 ใบแช่ไว้ในตู้เย็น ดื่มไปปริมาณ 1 แก้ว หลังดื่มหลับ ซึม เรียกไม่ตื่น อาเจียน 2 ครั้ง หลังจากนั้นนอนหลับนาน 14 ชั่วโมง ซึม ไม่มีอาการเอะอะโวยวาย แพทย์ให้คำปรึกษาแนะนำสังเกตอาการ และติดตามอาการทางโทรศัพท์ (Probable case)
 
 
article image2 - HealthServ
 

สรุปข้อมูลรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา


ข้อมูลวันที่ 21 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2565
 
มีผู้ป่วยรวมทั้งหมด 14 ราย
 
ช่วงอายุของผู้ป่วย
0-5 ปี 2 ราย
6-10 ปี 1 ราย 
11-15 ปี 7 ราย
16-20 ปี 4 ราย
 
เพศ
ชาย 12 ราย
หญิง 2 ราย
 
เหตุผลที่ได้รับกัญชา
ได้รับกัญชาโดยตั้งใจ 9 ราย
ได้รับกัญชาโดยไม่ตั้งใจ 5 ราย
 
แหล่งที่มา 
เพื่อน 6 ราย
ซื้อเอง 5 ราย
ญาติซื้อมาวางไว้ที่บ้าน 1 ราย
รุ่นพี่ฝึกทำอาหาร 1 ราย 
ย่าต้มเองและนำไปแช่ตู้เย็น 1 ราย
 
หมายเหตุ *
Definite case มีประวัติและอาการที่เข้าได้กับผลกระทบของกัญชาและมีผลตรวจกัญชาในปัสสาวะ
Probable case มีประวัติและอาการที่เข้าได้กับผลกระทบของกัญชาและไม่มีผลตรวจกัญชาในปัสสาวะ
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง