HealthServ.net รวม 7 แพคเกจบริการริดสีดวงทวาร (อัพเดตพฤษภาคม 2564) จากรพ.เอกชน รพ.รัฐ ศูนย์แพทย์ คลินิก ฯลฯ แนะนำให้คลิกดูข้อมูลบริการ เงื่อนไข ราคา ฯลฯ ของผู้ให้บริการนั้นๆ อีกครั้ง แจ้งลงข้อมูล/แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลริดสีดวงทวารอื่นๆ ลงข้อมูล
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 - ผ่าตัดริดสีดวงทวาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1.. ราคา ราคา 35,000 บาท https://healthserv.net/8510 • โรงพยาบาลธนบุรี 2 - โปรแกรมเหมาจ่ายการรักษาริดสีดวงทวาร ชนิดไม่ต้องผ่าตัด โรงพยาบาลธนบุรี 2.. ราคา ราคา 2,200 บาท https://healthserv.net/1029 • โรงพยาบาลพระราม 9 - ผ่าตัดริดสีดวงทวาร ราคา ราคา 59,900 บาท https://healthserv.net/2099 • โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน - แพคเกจผ่าตัดริดสีดวงทวาร โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน.. ราคา ราคา 90,000 บาท https://healthserv.net/2682 • โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น - ผ่าตัดริดสีดวง ราคา ราคา 49,000 บาท https://healthserv.net/1968 • โรงพยาบาลเวชธานี - ตรวจรักษาริดสีดวงทวาร โดยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลเวชธานี.. ราคา ราคา 2,500 บาท https://healthserv.net/8641 • โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ - แพคเกจผ่าตัดริดสีดวงทวาร นอน 3 วัน 2 คืน.. ราคา ราคา 50,000 บาท https://healthserv.net/1839
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com