× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รู้ว่าตัวเองเสี่ยง ขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง

รู้ว่าตัวเองเสี่ยง ขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง  - HealthServ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรี ในครั้งแรก 2 ชุด โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนดไว้ (สงสัยสอบถามข้อมูลสายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso)

GreenShopCafe.com
Sponsor


หลักเกณฑ์ รับชุดตรวจ ATK ฟรี ดังนี้ 
 
  1. มีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว
  2. มีประวัติอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 14 วัน
  3. ช่วง 2 - 3 วันก่อนมีอาการ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน ที่เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 

ขอย้ำว่าให้นำชุดตรวจ ATK ที่ได้รับมาตรวจหาเชื้อทันที เนื่องจากเหตุเป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมให้บันทึกผลการตรวจในระบบทันทีไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ในครั้งต่อไปได้ หากต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำสามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพิ่มเติมได้โดยเว้นระยะห่างกัน 14 วัน รับเพิ่มได้ 1 ชุด
 
ประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับชุดตรวจ ATK ได้ฟรีผ่านแอปเป๋าตัง และเลือกหน่วยบริการใกล้ท่านเพื่อไปขอรับชุดตรวจ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจคัดกรองให้ และนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยทุกครั้งเพื่อทำการรับชุดตรวจ ATK 

ที่มา  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)