× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ร้านนวดสปา ควรโฆษณาให้เหมาะสม ไม่โอ้อวดสรรพคุณการรักษาโรค HealthServ.net
ร้านนวดสปา ควรโฆษณาให้เหมาะสม ไม่โอ้อวดสรรพคุณการรักษาโรค HealthServ.net

ความแตกต่างของนวดสปาและนวดบำบัดรักษาโรคนั้น คือ การบริการนวดสปาเป็นบริการเพื่อดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยการนวดร่างกายเป็นหลัก มิใช่การป้องกัน บำบัด รักษาโรคแต่อย่างใด ส่วน "การนวดเพื่อบำบัดรักษาโรคนั้น" เป็นการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะต้องกระทำในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีใบอนุญาต เท่านั้น

 
 
           นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในปัจจุบันที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มทุเลาลง ทำสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งร้านนวด และสปาหลายแห่ง เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ประกอบกิจการและประชาชนที่รักสุขภาพ ที่จะได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพจากสถานประกอบการฯเหล่านี้


          แต่ด้วยบริการซึ่งมีความหลากหลาย ประกอบกับการนำเสนอ หรือโฆษณาของสถานประกอบการฯ ผู้รับบริการบางรายจึงอาจเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของบริการ ว่า "บริการนวดของร้านนวด หรือสปา สามารถบำบัดรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วย" 


          ซึ่งต้องขอเน้นย้ำว่า "สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยการนวดร่างกายเป็นหลัก มิได้มีบทบาทในการป้องกัน บำบัด รักษาโรคแต่อย่างใด" 


          ดังนั้น จึงขอเตือนให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุกแห่ง ระมัดระวังในการประกาศหรือโฆษณาบริการของตน ไม่โฆษณาในลักษณะที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง โดยเฉพาะการอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาหรือป้องกันโรค ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการ


          หากพนักงานเจ้าหน้าที่ฯตรวจพบจะมีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการแก้ไขให้ถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดจะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต


 

แยกประเภทชัดเจน

 
           ด้าน ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า การนวดเพื่อบำบัดรักษาโรคนั้น เป็นการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะต้องกระทำในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


          หากรับบริการจากร้านนวดธรรมดาทั่วไป หรือจากบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย อาทิ เกิดการฟกช้ำ กระดูกหัก หรืออาจถึงขั้นเป็นอัมพาต ฯลฯ


          ผู้รับบริการจึงต้องพิจารณาเลือกรับบริการจากสถานที่ให้ถูกต้อง เหมาะสม หากจะนวดเพื่อบำบัดรักษาโรคให้เลือกรับบริการจากสถานพยาบาลด้านแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากต้องการนวดเพื่อสุขภาพ หรือผ่อนคลาย รวมทั้งนวดเพื่อเสริมความงาม ให้เลือกรับบริการจากร้านนวดที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข


          ผู้รับบริการ สามารถสังเกตประเภทของสถานที่และประเภทการให้บริการได้จากสติ๊กเกอร์มาตรฐาน สบส.ตามประเภทกิจการ และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสมอย่างแท้จริง          หากประชาชนพบเห็น หรือทราบเบาะแสการกระทำผิดของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หรือแอบแฝงบริการผิดกฎหมายในเขตกรุงเทพฯ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรม สบส. 1426
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง