× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ล้ม/เจ็บ จากรถชน มี พ.ร.บ. โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ล้ม/เจ็บ จากรถชน มี พ.ร.บ. โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

article image1 - HealthServ
ค่าเสียหายเบื้องต้น จ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูก-ผิด (รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายประมาท)

-  ค่ารักษา จ่ายตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท
-  สูญเสียอวัยวะ  ได้รับ 35,000 บาท
-  เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร  ได้รับ 35,000 บาท
 
หมายเหตุ :
1. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถยังคงได้รับ 30,000 บาท ทุกกรณี
 
2. หลังจากการพิสูจน์ถูกผิดแล้ว (โดยมีการลงบันทึกในใบแจ้งความ) ว่าเป็นผู้ถูกกระทำให้เกิดความบาดเจ็บ จะได้รับความคุ้มครองส่วนเพิ่มอีก 50,000 บาท
 
3. มีเอกสารครบถ้วน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 075-626-555 ต่อ 3306
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง