× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ต้องฉีดเมื่อไรดี?

วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ต้องฉีดเมื่อไรดี? - HealthServ

ประชาชนจำนวนมากยังมีข้อสงสัยว่า เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว จะฉีดเข็มที่ 3 กระตุ้นภูมิเมื่อไหร่ดี คำตอบคือเมื่อฉีดเข็ม 2 แล้ว ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน ขึ้นกับชนิดวัคซีน 2 เข็มที่ฉีดก่อนหน้า รายละเอียดตามตาราง

 
 

กรณีฉีดเชื้อตาย 

ได้แก่ วัคซีน ซิโนแวค และซิโนฟาร์ม 
 
เข็ม 3  ต้องฉีดด้วย วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา 
ระยะห่างจากเข็ม 2  4 สัปดาห์ขึ้นไป
 
 

กรณีฉีดแอสตร้าเซเนก้า (ไวรัลเวคเตอร์) 


กรณีฉีด2 เข็มแรก  วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า  
ให้ฉีดเข็ม 3 ด้วย  วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา
ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป
 
 

กรณีฉีด mRNA 


กรณีฉีด 2 เข็มแรก  วัคซีนชนิด mRNA 
ได้แก่ ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ก็ตาม  
ให้ฉีดเข็ม 3 ด้วย  วัคซีน ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา เท่านั้น 
ระยะห่าง 6 เดือนขึ้นไป
 
 
 

กรณีฉีดไขว้

 
3 กรณี ได้แก่  
 
1. เข็มแรกเป็น ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  เข็ม 2 เป็น แอสตร้าเซเนก้า  
ให้ฉีดเข็ม 3 ด้วย วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา 
ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป
 
 
2. เข็มแรกเป็น ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  เข็ม 2 เป็น ไฟเซอร์ 
ให้ฉีดเข็ม 3 ด้วย วัคซีน ไฟเซอร์ หรือโมดอร์นา เท่านั้น 
ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป
 
 
 
3. เข็มแรกเป็น แอสตร้าเซเนก้า เข็ม 2 เป็น ไฟเซอร์ 
ให้ฉีดเข็ม 3 ด้วย วัคซีน ไฟเซอร์ หรือโมดอร์นา เท่านั้น 
ระยะห่าง 6 เดือนขึ้นไปการฉีดเข็มกระตุ้น สำคัญอย่างไร

เนื่องจากเมื่อรับวัคซีน ครบ 2 เข็ม ไปแล้ว เป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป  โดยส่วนใหญ่พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดลงหลังฉีดวัคซีนไปแล้ว 3-6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งส่งผลต่อระดับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ (Innate Immunity)  
 
"นอกจากนี้ COVID-19 ที่มีหลายสายพันธุ์ อีกทั้งยังพบการกลายพันธุ์ของโควิด-19 โดยล่าสุดคือ สายพันธุ์โอมิครอน Omicron (B.1.1.529) การฉีดวัคซีนเข็ม 3 จึงเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เท่าทันต่อเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี แนะนำให้กระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม หรือ วัคซีน mRNA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง ควรรีบรับวัคซีนเข็ม 3 โดยเร็ว!" - รพ.ศิครินทร์
 

อ้างอิงข้อมูลจาก: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, แพทย์หญิงวรฉัตร เรสลี อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ

ภาพกราฟฟิค รพ.ศิครินทร์
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)