HealthServ.net รวม 45 แพคเกจบริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ปอดบวม (อัพเดตพฤษภาคม 2564) จากรพ.เอกชน รพ.รัฐ ศูนย์แพทย์ คลินิก ฯลฯ แนะนำให้คลิกดูข้อมูลบริการ เงื่อนไข ราคา ฯลฯ ของผู้ให้บริการนั้นๆ อีกครั้ง แจ้งลงข้อมูล/แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ปอดบวมอื่นๆ ลงข้อมูล
• โรงพยาบาลราชวิถี - รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล 2564 โรงพยาบาลราชวิถี.. ราคา   บาท https://healthserv.net/9030 • โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล - วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา ราคา 678 บาท https://healthserv.net/1931 • โรงพยาบาลนนทเวช - วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โรงพยาบาลนนทเวช.. ราคา ราคา 700 บาท https://healthserv.net/2705 • โรงพยาบาลราชธานี - แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลราชธานี.. ราคา ราคา 500 บาท https://healthserv.net/1593 • โรงพยาบาลอินทรารัตน์ - แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลอินทรารัตน์.. ราคา ราคา 720 บาท https://healthserv.net/9846 • โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ - แพคเกจวัคซีนโรคปอดอักเสบ หูอักเสบ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (PCV) แบบ 4 ครั้ง โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารัก.. ราคา ราคา 12,500 บาท https://healthserv.net/9325 • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส - วัคซีนป้องกันโรค IPD (ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน) โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส.. ราคา 1 ท่าน 3,990 บาท https://healthserv.net/2544 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค - โปรแกรมตรวจคัดกรองไข้หวัดใหญ่&ไข้เลือดออก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค.. ราคา ราคา 1,500 บาท https://healthserv.net/8305 • โรงพยาบาลไทยอินเตอร์มหาสารคาม - วัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลไทยอินเตอร์มหาสารคาม.. ราคา ราคา 699 บาท https://healthserv.net/9910 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ - แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลประชาพัฒน์.. ราคา ราคา 599 บาท https://healthserv.net/8752 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา - วัคซีนสำหรับวัยทำงานและผู้สูงอายุ ราคา เริ่มต้น.. 790 บาท https://healthserv.net/2957 • โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ - วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ IPD ชนิด 13 สายพันธุ์ ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์.. ราคา ราคา 3,200 บาท https://healthserv.net/8772 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์ - ไข้หวัดใหญ่วัคซีน เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควบกับ COVID19 เราไปฉีดให้ ถึงบ้าน โรงพยาบาลศรีสวรรค์.. ราคา เหมา 590 บาท https://healthserv.net/1369 • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช - วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี.. ราคา   บาท https://healthserv.net/9182 • SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพย - แพ็คเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่ SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินท.. ราคา ราคา 2,990 บาท https://healthserv.net/8412 • โรงพยาบาลเจ้าพระยา - แพคเกจวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ เหมาจ่าย 4 สายพันธ์สำหรับผู้ใหญ่.. ราคา ราคา 1,090 บาท https://healthserv.net/2230 • โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี - แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคา ราคา 590 บาท https://healthserv.net/1563 • โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม - วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม.. ราคา ราคา 790 บาท https://healthserv.net/1608 • โรงพยาบาลกรุงไทย - วัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลกรุงไทย.. ราคา ราคา 790 บาท https://healthserv.net/2851 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อร - วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์ 2021 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ.. ราคา ราคา 750 บาท https://healthserv.net/9752 • โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี - แพคเกจ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา ราคา 560 บาท https://healthserv.net/1714 • โรงพยาบาลเทพากร - วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลเทพากร.. ราคา ราคา 650 บาท https://healthserv.net/9049 • โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2) - โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์.. ราคา ผู้ใหญ่ 1 เข็ม.. 599 บาท https://healthserv.net/3236 • โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน - วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ INFLUENZA VACCINE โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน.. ราคา ราคา 950 บาท https://healthserv.net/9455 • โรงพยาบาลปทุมเวช - ฟรีวัคซีนไข้หวัด โรงพยาบาลปทุมเวช ราคา   บาท https://healthserv.net/8134 • โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล - วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล.. ราคา PVC13 1,900 บาท https://healthserv.net/1459 • โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล - แพ็กเกจวัดซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Fluguadri Vaccine) โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล.. ราคา ราคา 790 บาท https://healthserv.net/9301 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน - วัคซีนป้องกันปอดบวมและไอพีดี ในเด็ก และผู้ใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน.. ราคา ราคา 4,300 บาท https://healthserv.net/2562 • โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล - วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล.. ราคา ราคา 500 บาท https://healthserv.net/1318 • โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล - วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (IPD) และไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล.. ราคา IPD 1 14,000 บาท https://healthserv.net/1103 • โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ - วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม ราคา ราคา 2,500 บาท https://healthserv.net/1854 • โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ - วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์.. ราคา ราคา 780 บาท https://healthserv.net/2996 • โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม - วัคซีนป้องกันไข้หวัด 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม.. ราคา ราคา 1,190 บาท https://healthserv.net/2858 • โรงพยาบาลสิริเวช - วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี.. ราคา ราคา 850 บาท https://healthserv.net/2911 • โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ (การุญเ - วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคมของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศ.. ราคา ราคา 450 บาท https://healthserv.net/8028 • โรงพยาบาลหัวเฉียว - วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนปอดอักเสบ สร้างเกราะเสริมภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง และความรุนแรงเมื่อเจ็บป่.. ราคา ราคา 663 บาท https://healthserv.net/8184 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ - ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2564 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์.. ราคา   บาท https://healthserv.net/8157 • โรงพยาบาลแม่สอด-ราม - แพคเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับ 2 ท่าน โรงพยาบาลแม่สอด-ราม.. ราคา ราคา 1,500 บาท https://healthserv.net/1105 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี - โปรโมชั่นฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี.. ราคา ราคาต่อเข็ม.. 850 บาท https://healthserv.net/2855 • โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี - ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (id: 758) .. ราคา ราคา 650 บาท https://healthserv.net/8102 • โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม - วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม.. ราคา ราคา 800 บาท https://healthserv.net/8725 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค - โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค.. ราคา ราคา 750 บาท https://healthserv.net/8303 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท - Vaccine Fast Track - วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท.. ราคา ราคา 990 บาท https://healthserv.net/8549 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี - โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี.. ราคา ราคา 590 บาท https://healthserv.net/8516 • SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพย - วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์.. ราคา ราคา 700 บาท https://healthserv.net/8413
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com