News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ปลัดสธ.วางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น รพ.สกลนคร HealthServ.net
ปลัดสธ.วางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น รพ.สกลนคร HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลสกลนคร เพิ่มศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย รองรับผู้ป่วยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ลดการส่งต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปรับบริการ รวมถึงเป็นสถานที่เรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และวิชาชีพสาธารณสุข

26 กันยายน 2565 ที่ โรงพยาบาลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางรัจริน วงศ์รจิต นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลสกลนคร โดยมี นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร พร้อมคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี
ปลัดสธ.วางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น รพ.สกลนคร HealthServ
 
 
         นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า โรงพยาบาลสกลนคร เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ขนาด 768 เตียง แต่เปิดให้บริการจริง 909 เตียง นอกจากดูแลประชาชนในจังหวัดสกลนคร ยังรองรับการดูแลผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นครพนม บึงกาฬ กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร มีการพัฒนาตามนโยบาย EMS ของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น Smart Hospital ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความทันสมัยด้วยระบบดิจิทัล และประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งมีแนวโน้มผู้รับบริการเพิ่มขึ้น จึงได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร เพื่อรองรับผู้ป่วยและขยายการจัดบริการทางการแพทย์ให้สอดรับการความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเพิ่มศักยภาพเพื่อเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง
 
 
     “อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้นที่จะสร้างขึ้นนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างมากทั้งในการบริการผู้ป่วยในและการบริการในมิติอื่นๆ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ช่วยลดการส่งต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของสถานพยาบาลในภูมิภาคให้ประชาชนเข้าถึงบริการใกล้บ้าน นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่เรียนรู้ สำหรับนักศึกษาแพทย์และสาขาวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้อีกด้วย” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

โรงพยาบาลสกลนคร

ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลสกลนคร

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง