× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.วารินชำราบ จัดเวิร์คช็อปวิสาหกิจชุมชน ใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ยกระดับผลิตปลอดภัย

รพ.วารินชำราบ จัดเวิร์คช็อปวิสาหกิจชุมชน ใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ยกระดับผลิตปลอดภัย HealthServ.net
รพ.วารินชำราบ จัดเวิร์คช็อปวิสาหกิจชุมชน ใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ยกระดับผลิตปลอดภัย HealthServ.net

19 เมษายน 2565 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้จัด โครงการฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ณ สถานที่ผลิต วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาเหนือ อำเภอวารินชำราบ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการผลิตคัดและบรรจุผัก/ผลไม้ อำเภอวารินชำราบทุกแห่ง เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการอย่างคึกคัก


รพ.วารินชำราบ จัดเวิร์คช็อปวิสาหกิจชุมชน ใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ยกระดับผลิตปลอดภัย HealthServ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน ได้รู้วิธีการ รู้เทคนิคการใช้ชุดตรวจทดสอบวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ พืชผักผลไม้ และเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ ก่อนส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายให้ผู้บริโภค ต่อไป เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานการผลิตที่มีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง


กิจกรรมโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 
• กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
• สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
• หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่10

เรื่องภาพจากเพจ รพ.วารินชำราบ
รพ.วารินชำราบ จัดเวิร์คช็อปวิสาหกิจชุมชน ใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ยกระดับผลิตปลอดภัย HealthServ
รพ.วารินชำราบ จัดเวิร์คช็อปวิสาหกิจชุมชน ใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ยกระดับผลิตปลอดภัย HealthServ
รพ.วารินชำราบ จัดเวิร์คช็อปวิสาหกิจชุมชน ใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ยกระดับผลิตปลอดภัย HealthServ
รพ.วารินชำราบ จัดเวิร์คช็อปวิสาหกิจชุมชน ใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ยกระดับผลิตปลอดภัย HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลวารินชำราบ

โรงพยาบาลวารินชำราบ

เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190
โทร 045-424250 ต่อ 0 หรือ เบอร์โทรภายใน FAX 045-424250
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง